Splošno

Uporabniki FFS pazite na čebele.

Smo že dodobra zakorakali v pomlad, kar nam prikazuje tudi narava, saj je vse v burnem razvoju. Cvetijo sadna drevesa, okrasne grmovnice ter različne cvetlice. Razvoj čebele je odvisen od cvetenja in medenja teh rastlin zato jih čebele neutrudno obiskujejo. Na kar morajo biti pozorni vsi uporabniki FFS. Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele, ki so izpostavljen FFS ob nabiranju nektarja in cvetnega prahu neposredno ob uporabi teh sredstev. FFS, ki so za čebele nevarna, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom.

Pri uporabi takih sredstev mora uporabnik FFS upoštevati naslednja navodila:

  • Uporaba sistematičnih, čebelam nevarnih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
  • Cvetočo podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oz. mora biti na drugi način prepečeno, da bi jo FFS doseglo,
  • Uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS je v času gojenja rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba tega FFS v celoti prepovedana v času cvetenja.

Poleg zgoraj omenjenih navodil glede škropljenja rastlin v času cvetenja pa ja zelo pomembno, da uporabniki FFS pripravljajo škropilno brozgo na posebnih mestih, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih tokov in drenažnih jarkov. Prav tako je potrebno nameniti posebno pozornost pri ravnanju z odpadno FFS embalažo in pri čiščenju škropilnih naprav, saj tekočine, ki nastajajo ob čiščenju nikakor ne smejo zaiti v naravo. Kar je še posebno nevarno v zdajšnjem času, ko že dolgo ni bilo padavin in so vodni viri skromni. V tem primeru lahko čebele za vodni vir izberejo tudi tako onesnaženo vodo, kar povzroči njihovo zastrupitev.  

Dostop in uporabo FFS lahko pridobi posameznik z predhodno izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, predvsem z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in zdravje ljudi, ki sta temeljni pravici vseh državljanov.

 

Lep pozdrav,

 

Čebelarska zveza Slovenije

Brdo pri Lukovici 8

1225 Lukovica

Tel.: 01 / 729 61 02

Mobi.: 041/ 337 854

Faks: 01 / 729 61 32

www.czs.si

31. 3. 2017

Avtor

Uredništvo