Gospodarstvo

5.4.: nov.konf.Predlog sprememb Stanovanjskega zakona ne rešuje najpomembnejših vprašanj

Vabilo medijem

na novinarsko konferenco

 

Predlog sprememb Stanovanjskega zakona ne rešuje najpomembnejših vprašanj

 

Novembra 2015 je državni zbor sprejel resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 z namenom oblikovanja aktivne stanovanjske politike. Ob tem je bilo izpostavljeno načelo javnega interesa pri ustvarjanju razmer, s katerimi se širokemu krogu prebivalcev omogoči enakopravne možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja. S programom so sprejeta izhodišča, da se odpravi primanjkljaj stanovanj na lokacijah, kjer je povpraševanje največje, da se poveča število najemnih stanovanj, izboljša energetski in funkcionalni standard obstoječega starajočega se stanovanjskega fonda ter mobilnost prebivalcev in poveča zanimanje investitorjev za vlaganje v stanovanjsko gradnjo v javnem interesu. Resolucija izpostavlja, da veljavna zakonodaja ne podpira razvoja najemnega trga, zlasti davčna in stanovanjska ne omogočata uravnoteženih ukrepov za vzpostavitev učinkovitega sistema stanovanjske oskrbe. Resolucija je v tem delu že izpostavila nujnost sprememb.

 

Združenje stanovanjskih skladov pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami (ZPN) že od ustanovitve opozarja na nujne spremembe Stanovanjskega zakona. V letu 2016 smo z našo pobudo končno uspeli prepričati odgovorne na Ministrstvu za okolje in prostor, da se prednostno rešuje vsaj del sprememb zakonodaje, pri čemer je bila dodatna spodbuda tudi odločba Ustavnega sodišča glede izplačevanja subvencij. Ministrstvo je tako v novembru v medresorsko usklajevanje že posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, vlada pa je besedilo predloga določila na 127. seji 23.3.2017. Žal pa so s predlogom prisluhnili le nekaterim pričakovanjem, nikakor pa niso naslovili najpomembnejšega problema, vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine.

 

Kot smo na združenju pojasnili že večkrat, se na tej točki v zadnjih 10 letih lomi slovenska stanovanjska politika, saj sedanja višina neprofitnih najemnin ne zadošča niti za vzdrževanje obstoječega javnega stanovanjskega fonda. Posledično pa se vse manj občin in javnih stanovanjskih skladov odloča za gradnjo novih neprofitnih stanovanj. Številni celo zmanjšujejo število stanovanj zaradi nezadostnih sredstev. To pa pomeni, da upravičeni državljani še veliko težje rešujejo svoje bivanjske potrebe. Problem prikritega subvencioniranja zaradi prenizkih najemnin ostaja, javni najemni stanovanjski sklad pa se siromaši in krči. Zaradi nepravičnega obračunavanja najema v javnih najemnih stanovanjih je bilo od leta 2007 izgubljenih toliko prihodkov, s katerimi bi lahko razrešili preko 1.000 dodatnih stanovanjskih vprašanj oz. preko desetine trenutno izkazanih potreb.

 

Po drugi strani nam je ministrstvo v nekaterih točkah prisluhnilo, vendar ne v celoti. Tako je tudi v primeru odprave prepovedi preverjanja izpolnjevanja pogojev za neprofitni najem, pri najemnikih, ki so pogodbe podpisali pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona v letu 2003. O tem se je pred kratkim izreklo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je v odločbi jasno zapisalo, da je ta prepoved, ki jo vsebuje 195. člen veljavnega zakona, protiustavna in jo je posledično odpravilo. Čas je, da ministrstvo in poslanci ob tej priložnosti končno izvedejo pomembnejše korake namenjene reševanju stanovanjske politike, sicer bo čez nekaj let za enostavne rešitve že prepozno.

 

Kakšne so posledice trenutnega stanja za državljane? Kako lahko brez večjih težav zagotovimo povečano gradnjo javnih najemnih stanovanj? Na katerih področjih je ukrepanje najbolj nujno? Kaj se bo zgodilo, če država ne bo ukrepala? … so vprašanja, na katere bomo odgovorili

 

na novinarski konferenci

v sredo, 5. aprila, ob 10.30 uri

v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, Poslovna oaza v 7. nadstropju

 

Predstavili bomo stališča Združenja stanovanjskih skladov v zvezi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 127. redni seji 23. marca letos in predloge, ki bi pripomogli k ustreznejšemu reševanju stanovanjskih problemov državljanom in k vzdržnemu sistemu zagotavljanja javnih najemnih stanovanj.

 

Na novinarski konferenci bodo spregovorili:

  • Mag Dušan Gorenčič, predsednik Združenja stanovanjskih skladov pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami,
  • Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in
  • Boštjan Udovič, direktor GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Dodatne informacije:

Boštjan Udovič, direktor GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami (051 620 962)

3. 4. 2017

Avtor

Administrator