Izobraževanje

Evropa podprla projekt Pametna industrija

Knowledge Alliance for Upskilling Europe’s SMEs to meet the challenges of Smart Engineering –SMeART

 

Industrija 4.0, pametna industrija, tovarne prihodnosti, digitalizacija – vsi ti izrazi opisujejo radikalne spremembe v proizvodnem procesu, ki ga imenujejo tudi  četrta industrijska revolucija. Evropska unija želi malim in srednjim podjetjem pomagati pri prehodu v pametno industrijo, zato je podprla vseevropski projekt o pametni industriji. Prvi cilj projekta je ugotoviti dejansko stanje evropskih podjetij na prehodu v pametno industrijo, drugi cilj je, da povzame evropske in nacionalne pobude za financiranje tega prehoda, in tretji cilj, da ugotovi dejanske potrebe malih in srednjih podjetij pri tem prehodu. V projektu, ki vključuje 15 raziskovalnih ustanov in podjetij iz sedmih evropskih držav, sodelujejo tudi trije partnerji iz Slovenije: Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Gospodarska zbornica Slovenije in podjetje Atech d.o.o.

Pametna industrija pomeni novo industrijsko revolucijo. Stroji in proizvodne naprave komunicirajo med sabo in avtonomno naročajo potrebne sestavne dele, ko zaloge teh dosežejo (pre)nizek nivo. Avtonomno vodena vozila skrbijo za dostavo sestavnih delov iz skladišč do proizvodnih strojev ali odpeljejo končne izdelke na oddelek odpreme. V sodobnih tovarnah se podatki zbirajo štiriindvajset ur na dan, z njihovo sistematično analizo pa podjetja lahko optimizirajo proizvodnjo, znižajo stroške vzdrževanja in izboljšajo kakovost svojih izdelkov.

Pred izzivom pametne industrije so tudi mala in srednje velika podjetja (MSP). Četrta industrijska revolucija jim lahko prinese veliko konkurenčno prednost, vendar pa se veliko managerjev v MSP tega niti ne zaveda niti ne pozna trenutnega stanja razvoja pametne industrije. Hkrati MSP nimajo primernih znanj in orodij, kako se v svojem podjetju soočiti z izzivom prehoda v pametno industrijo. Delovni dokument EU za pametno industrijo navaja: “Drugi konkurenčni trgi, kot so Severna Amerika ali vzhodna Azija, so na ta izziv veliko bolje pripravljeni, Evropa je lahko zaskrbljena.«

Čeprav so mnoge države že razvile strategije za podporo podjetjem na njihovi poti k uvajanju pametne industrije, nacionalne iniciative še ne zagotavljajo možnosti za širši prenos znanja in vzajemno učenje. To je razlog, da je uporaba že obstoječega znanja v malih in srednjih podjetjih še vedno zelo omejena.

V okviru vseevropske raziskave bo pripravljen pregled spodbud za financiranje prehoda v pametno industrijo v 28 državah članicah EU, hkrati pa bo projekt opozoril na morebitne regije, ki na tem področju še posebej zaostajajo. V teku projekta bo razvito orodje, ki bo malim in srednjim podjetjem pomagalo, da pravilno ocenijo svoj položaj na prehodu pametne industrije, in jim omogočilo primerjavo s svojimi tekmeci. V projektu bodo raziskovalci tudi pomagali izbranim podjetjem pri njihovih naslednjih korakih (na primer pri uvajanju novih tehnologij).

Cilj Evropske unije je, da na podlagi rezultatov projekta zagotovi še dodatno podporo malim in srednje velikim podjetjem pri prehodu v pametno industrijo in jim omogoči, da ostajajo konkurenčni v primerjavi s svojimi globalnimi tekmeci. Evropska komisija je projekt podprla s skoraj milijonom evrov, končal pa se bo decembra 2019.

 

Vključene države:

Avstrija, Belgija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Slovenija, Španija

O slovenskih partnerjih:

Fakulteta za management Univerze na Primorskem je poslovna šola, katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje na področju družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Ustanovljena je bila leta 1995 kot Visoka šola za management v Kopru.  Je prva in edina fakulteta za management v Sloveniji. Fakulteta za management Univerze na Primorskem uspešno zasleduje cilj biti članica skupine najboljših evropskih poslovnih šol ter prispevati k uspešnosti gospodarstva in družbe.

 

 

Gospodarska zbornica Slovenije je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarska rast. GZS je med podpisnicami Digitalne koalicije Slovenije in promovira prehod v pametno industrijo preko številnih aktivnosti, med njimi predvsem DigitAgende (priporočil vladi in podjetjem za učinkovit prehod v novo gospodarstvo), GoDigital in Digitalne Akademije (izobraževanja za podjetja).

 

 

Podjetje ATech elektronika si je v več kot petindvajsetih letih poslovanja uspel priboriti svoje mesto med proizvajalci visokotehnoloških elektronskih sistemov. Kot mednarodno uveljavljeni proizvajalec elektronike, ATech obvladuje področja razvoja in proizvodnje elektronike (EMS/ODM) ter trži lastne Fumis krmilnike za ogrevalne sisteme na lesno biomaso ter električna ročna orodja Perles.

 

Kontakt in več informacij:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, SI- Slovenij

dr. Aleš Lipnik, Ales.Lipnik@upr.si, tel.: 05 66 37 785

14. 4. 2017

Avtor

Administrator