Splošno

Zbiranje pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje

Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje

 

Velenje, 3. maj 2017 – Komisija za priznanja Mestne občine Velenje je konec marca objavila Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017.

 

Pobude lahko predlagatelji pošljejo na naslov Svet Mestne občine Velenje, Komisija za priznanja, Titov trg 1, 3320 Velenje, do vključno torka, 9. maja 2017, do 12. ure ali pa jih do tega datuma osebno oddajo v vložišču Mestne občine Velenje. Pobude morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ POBUDA. Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog za podelitev priznanja.
Pobude za podelitev priznanj lahko vložijo občani mestne občine Velenje, združenja občanov, ki delujejo v mestni občini Velenje, in pravne osebe s sedežem v mestni občini Velenje.

Obvestilo je objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave/Druge objave).

 

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

4. 5. 2017

Avtor

Administrator