Splošno

Konferenca v Mariboru, 10.5.2017

»Financiranje energetskih projektov in zmanjšanje CO2 s spremljanjem energetske učinkovitosti v okviru projekta EMPOWER«

 

 

MARIBOR, 8. 5. 2017

 

V sredo, 10. maja 2017, bo Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v okviru 26. Mednarodnega posvetovanja – Komunalna energetika in EU projekta EMPOWER, v prostorih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru organizirala in izvedla konferenco o financiranju energetskih projektov in zmanjšanju CO2 s spremljanjem energetske učinkovitosti.

 

Na konferenci bodo predstavljene aktualne teme, novosti, primeri dobrih praks in izkušnje na področju financiranja energetskih projektov. Konferenco bo moderirala in vodila direktorica Energetske agencije za Podravje, dr. Vlasta Krmelj in nam hkrati predstavila energetski in finančni monitoring prihrankov po energetskih sanacijah. S strani SID banke d.d. bodo predstavili Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) in vlogo njihove banke kot vstopne točke za Slovenijo, s strani Energetske agencije GOLEA bo predstavljen primer dobre prakse: projekt ELENA, s strani podjetja Petrol d.d. nam bo predstavljeno financiranje celovite energetske sanacije javnih stavb. Prisluhnili bomo lahko tudi predstavniku Občine Sevnica, ki nam bo predstavil kako so se energetske sanacije večstanovanjskih stavb lotili v njihovi občini in na kaj so bili pozorni. Ob zaključku konference pa bomo govorili še o pravnih postopkih za naročnike in izvajalce v procesu javno zasebnega partnerstva.

Konferenca bo organizirana v okviru evropskega projekta EMPOWER, ki je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodelujejo države: Slovenija, Švedska, Francija, Nemčija, Portugalska, Irska, Španija, Italija in Poljska. Vodja projekta je Energetska agencija za Podravje. V okviru projekta poteka izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in v povezavi le-te z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj partnerskega sodelovanja je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva.

Preko projekta želimo skupaj s partnerji dokazati, da je dobro gospodarjenje z energijo tudi del dobrega upravljanja stavb.

Več o aktivnostih, napredku in rezultatih projekta najdete na spletni strani www.interregeurope.eu/empower.

Več informacij o dogodku pa najdete na www.energap.si.

 

Kontakt: Klavdija Polutnik, tel: 02 234 23 62, klavdija.polutnik@energap.si

8. 5. 2017

Avtor

Administrator