Splošno

Predstavitev raziskave: “Učenje participacije skozi učenje za participacijo”

Iniciativa mestni zbor vas v torek, 9. 5. 2017, ob 18.00 vabi, da se za uro ali dve pridružite Marti Gregorčič, doktorici sociologije in raziskovalki na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki nam bo v prostorih MISC INFOPEKA predstavila raziskavo o participatornem proračunu v Mariboru – to je skupaj z andragoginjo dr. Sabino Jelenc Krašovec izvedla konec leta 2015 in v začetku leta 2016.

 

Gre za študijo primera priložnostnega učenja med aktivnimi občankami in občani mesta Maribor v procesu vzpostavljanja instituta participatornega proračuna oziroma v procesu snovanja inovativnih oblik participativne demokracije. Raziskovalki je zanimalo, kakšno učenje je potrebno, da se lahko razvijejo možnosti za javno posvetovanje in razpravljanje, za neposredno skupnostno odločanje ter družbeno in državljansko angažiranje. Prav tako ju je zanimalo, kako raziskovati in meriti priložnostno in na izkušnjah utemeljeno učenje v tovrstnih participativnih procesih. Kaj so prednosti, kaj izzivi takšnega učenja in kako to vpliva na posameznika_ico in na skupnost? Da bi v študiji primera čim bolje odgovorili na zastavljena vprašanja, sta se oprli na pionirsko delo Schugurenskega in njegovih sodelavcev, ki delujejo na Ontario Institute for Studies in Education v Kanadi. Ti so namreč dokazali, da participativna demokracija ne pripomore le k bolj transparentnemu, učinkovitemu, pravičnemu in demokratičnemu načinu upravljanja, temveč da ustvarja tudi privilegirane prostore učenja, saj poleg različnih državljanskih vidikov, kot so solidarnost, toleranca, odprtost, odgovornost in spoštovanje, državljani razvijejo tudi socialni, kulturni in politični kapital, s tem pa tudi sposobnost za samoupravljanje mest ter za vplivanje na politične odločitve.

 

Knjižnica tete Rose: Ogled dokumentarnega filma “I fight, therefore I am” z diskusijo

 

Knjižnica tete Rose te vabi v sredo, 10. 5. 2017, ob 18.00 v prostore INFOPEKE na ogled dokumentarnega filma »I fight, therefore I am«.

 

»The only way to save yourself is to fighting saving others«. Stavek Nikosa Kazantzakisa odlično povzame Yiannisov Yuluntasov dokumentarni film »I fight, therefore I am«, ki prikazuje realno stanje Grčije v krizi. Dokumentarec govori o odporu in alternativnih rešitvah, ki se oblikujejo v Grčiji in tudi Španiji. S primeri iz različnih mest, tudi z otoka Krete, Yuluntas prikaže različne oblik upora, ki so posledica specifičnega okolja znotraj memorandumov, gospodarskih sporazumov in vsesplošnega zatiranja s strani kapitalističnega razvojnega modela.

 

Po ogledu dokumentarnega filma bo sledila diskusija v angleščini z aktivistko in EVS prostovoljko Sofio Papatsimpa.

 

V skladu z mislijo Rose Luxemburg, po kateri se naša knjižnica imenuje, v letu 2017 organiziramo bralne, pogovorne in filmske večere, kjer obravnavamo avtorje_ice in njihova dela iz naše knjižnice. Z novim ciklom izobraževanj in predavanj odpiramo prostor informacijam in idejam, o katerih se v javnosti ne govori, saj so onkraj prevladujočega neoliberalnega konsenza, s katerim nas vsakodnevno bombardirajo mediji in izobraževalne institucije. Lokalni skupnosti, zlasti mladim, želimo približati misel in delo pomembnih političnih teoretikov_čark in aktivistov_k ter jih s tem spodbuditi, da bodo izzvali prevladujoči neoliberalni status quo.

***********
Pekarna Magdalenske mreže Maribor
Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA
Youth informative Counseling Center INFOPEKA
Ob železnici 8, 2000 MARIBOR – SLOVENIJA
tel.:     + 386 2 300 68 50
gsm:   + 386 41 481 246
e-mail: infopeka@infopeka.org
http://www.infopeka.org, www.pekarna.org

FB: Pekarna Magdalenske Mreže

8. 5. 2017

Avtor

Administrator