Tehnologija

Uporaba mobilnih storitev v EU po 15. 6. 2017

S 15. 6. 2017 bodo na podlagi Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta za storitve gostovanja v Evropski uniji, Liechtensteinu, na Norveškem in Islandiji (v nadaljevanju: EU) veljale enake cene kot doma, Roam Like At Home (v nadaljevanju: RLAH). Dodatno zaračunavanje storitev gostovanja bo dovoljeno samo pod posebnimi pogoji, kot jih določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286.

 

Glavna prednost RLAH je, da uporabnik v EU mobilne storitve uporablja pod enakimi pogoji in v enakem obsegu, kot doma. Z namenom prilagoditve uredbenim pravilom, bodo morali ponudniki storitev ustrezno preoblikovati nekatere obstoječe naročniške pakete tako, da bodo ti zagotavljali RLAH. Samo če bo uporabnik izrecno soglašal, da ne želi uporabe RLAH, mu bo lahko ponudnik storitev omogočil uporabo storitev po ponudbi, ki ni skladna z reguliranimi pogoji.

 

Storitve gostovanja se bodo v EU zaračunavale na podlagi domačih maloprodajnih cen. V kolikor ima uporabnik s paketom že zakupljeno določeno količino enot, se mu bodo v času gostovanja v EU opravljene storitve odštevale od zakupljenih enot. Po porabi zakupljenih enot bodo ponudniki uporabnikom zaračunavali domače maloprodajne cene, enako, kot če bi vse zakupljene enote porabili v Sloveniji.

 

Edina izjema, pri katerih bodo ponudniki storitev uporabnikom lahko količinsko omejili uporabo storitev v gostovanju v EU so t. i. paketi z odprtim prenosom podatkov. Gre za pakete, ki vključujejo neomejeno količino prenosa podatkov (sem spadajo tudi paketi, pri katerih se uporabniku ob doseženi določeni količini hitrost prenosa podatkov upočasni, nadaljnji promet pa se ne zaračunava) in za pakete, pri katerih je domača maloprodajna cena brez DDV na enoto podatkovnih storitev, ki se izračuna tako, da se maloprodajna cena paketa brez DDV deli z vključeno količino podatkovnih storitev v paketu, nižja od najvišje regulirane veleprodajne cene (ta na dan 15. 6. 2017 znaša 7,70 EUR brez DDV/GB podatkov). Pri teh paketih se količina podatkovnega prenosa, ki jo naročnik lahko opravi v gostovanju v EU izračuna tako, da se maloprodajna cena paketa brez DDV deli z regulirano veleprodajno ceno in rezultat pomnoži s številom dva. O tem, kakšna količina vam je glede na vaš paket na razpolago, boste obveščeni v SMS sporočilu ob prestopu meje. V kolikor vas ponudnik storitev ne obvesti o morebitni količinski omejitvi za prenos podatkov v gostovanju v EU, se šteje, da imate na razpolago enako količino kot v Sloveniji.

 

Primer: Paket z mesečno naročnino 25,00 EUR z DDV (oziroma 20,49 EUR brez DDV) vključuje neomejene klice, neomejena SMS sporočila in 7 GB podatkov v slovenskem omrežju. Izračun (20,49 / 7 = 2,93 EUR brez DDV/GB kar je manj kot 7,70 EUR brez DDV) pokaže, da gre za paket z odprtim prenosom podatkov. Naročnik tega paketa ima za gostovanje v EU neomejene klice, neomejena SMS sporočila in 5,32 GB podatkov (20,49 / 7,7 * 2).

 

Zaračunavanje pribitkov bo odslej dovoljeno le v skladu s politiko poštene uporabe, katere namen je zagotoviti, da maloprodajne storitve gostovanja niso predmet zlorabe ali nepravilne uporabe. To pomeni, da bodo lahko po 15. 6. 2017 ponudniki storitev od svojih uporabnikov zahtevali vnaprej določena dokazila, s katerimi bodo izkazali običajno prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo. Šele, ko bodo uporabniki navedeno izkazali, jim bo operater dolžan omogočiti RLAH, sicer se jim bo gostovanje v EU zaračunavalo s pribitki (enako kot do sedaj). Navedeno pa ne velja za obstoječe naročnike, ki bodo naročniško razmerje sklenili pred 15. 6. 2017. Tem je s 15. 6. 2017 RLAH omogočen avtomatično.

 

Prav tako bodo ponudniki storitev v obdobju štirih mesecev kumulativno spremljali prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. Uporabnik, ki bo v obdobju štirih mesecev več kot 50 % dni prijavljen v gostujočih omrežjih operaterjev v EU (šteje se, da je uporabnik prijavljen v domače omrežje, če se vsaj enkrat na dan prijavi nanj) in ki bo hkrati v tem obdobju več kot 50 % vseh storitev opravil v gostovanju v EU, bo z SMS sporočilom obveščen, da v kolikor v roku 14 dni ne spremeni vzorca porabe, mu bo za gostovanje v EU zaračunan pribitek.

 

V primeru t. i. paketov z odprtim prenosom podatkov pa bodo ponudniki storitev uporabniku lahko zaračunali pribitek po tem, ko bo uporabnik v gostovanju v EU dosegel izračunano količino za brezplačen prenos podatkov. V tem primeru bo uporabniku do količine, ki jo ima na razpolago v domačem omrežju, zaračunan pribitek. Ko pa uporabnik enkrat doseže količino, ki jo ima na razpolago doma, se mu zaračuna domača maloprodajna cena, ne glede na to, ali nadaljnji promet opravi doma ali v gostovanju v EU.

16. 5. 2017

Avtor

Administrator