Splošno

Manj hitrih voznikov, več varnosti

 

 

Občine se lahko do konca julija prijavijo na razpis za sofinanciranje pametnih prikazovalnikov hitrosti

 

Znižanje hitrosti v povprečju za 2 km/h na izbranih odsekih ob šolah, vrtcih in šolskih poteh je eden glavnih dosežkov lanske prve sezone vseslovenskega projekta »Skupaj umirjamo promet«. Podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav, ki sta združili moči v tej preventivni akciji, tudi letos vabita slovenske občine k prijavi na razpis za postavitev pametnih prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«.

 

Hitrost ubija, že nekaj let opozarja slovenska policija. Lani so ji pripisali vsako tretjo smrtno žrtev, bila pa je tudi vzrok vsake pete prometne nesreče. Ko gre za pešce, so podatki še bolj alarmantni. Hitrost vozila je namreč najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Zato je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja ter učinkovit ukrep za zmanjšanje prometnih nesreč in njihovih posledic. »Ugotavljamo, da so se povprečne hitrosti na izbranih merilnih mestih, kjer so bile postavljene opozorilne table »Vi vozite«, v primerjavi z enakimi obdobji v preteklosti, zmanjšale oziroma so vozniki v povprečju vozili počasneje. S tem pa je bil namen dosežen,” je uporabno vrednost prikazovalnikov komentiral Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije.

 

Prikazovalniki (le) opozarjajo, a učinkuje

Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 sodijo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v prometu. Običajno so nameščeni na kritičnih odsekih ob vozišču, kjer merijo in prikazujejo hitrost vozil. Voznikom, ki spoštujejo predpisano omejitev hitrosti, izpišejo hitrost v zeleni barvi in jih nagradijo z »všečkom«, prehitre pa opozorijo z izpisom v rdeči barvi. »Po skoraj enoletnem delovanju spletnega portala www.vi-vozite.si se je pokazalo, da so rezultati umirjanja prometa najboljši tam, kjer uporabniki portala, kot so občine, policija, šole in Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, redno analizirajo podatke in na podlagi tega ustrezno ukrepajo. Delež prehitrih voznikov se je v tem času najbolj zmanjšal v Mariboru, in sicer za 8,4 % ter v Izlakah za 4,5 %,« je pojasnil Marjan Kržišnik, direktor Sipronike.

 

Prikazovalniki so se kot dobra rešitev za umirjanje prometa izkazali tudi v AMZS, ki je nedavno v okviru projekta »Slow down – save lives« v tednu Združenih narodov za prometno varnost izvedla analizo radarskih meritev hitrosti s prikazovalniki po metodi prej/potem. »Rezultati kažejo na znižanje hitrosti vozil, kadar prikazovalnik radarja deluje, kar pripomore k upoštevanju predpisane hitrosti vožnje. Meritve hkrati dokazujejo učinkovitost radarskih tabel »Vi vozite« kot ukrepa za umirjanje prometa, ki ni represivne narave, ampak voznike le opozarja na odstopanje s prikazom rezultata meritve njihovih hitrosti,« je povedal Jure Kostanjšek, vodja področja Varna mobilnost v AMZS.

 

Za mirnejši promet v bližini šol in vrtcev

S projektom Skupaj umirjamo promet Sipronika in Zavarovalnica Triglav v letu 2017 načrtujeta postavitev do 12 pametnih prikazovalnikov hitrosti. Občine bodo lahko s pomočjo razpisa pridobile do 60-odstotno sofinanciranje. V zavarovalnici si sicer z različnimi aktivnostmi že vrsto let prizadevajo za večjo varnost na cestah, pri tem pa veliko pozornosti namenjajo prometni varnosti otrok. »Skoraj polovica prometnih nesreč se zgodi v naseljih. Najbolj izpostavljeni in hkrati najbolj ranljivi so ravno najmlajši udeleženci, še posebej v bližini šol in vrtcev. Med poglavitnimi vzroki za nesreče je neprilagojena hitrost, na katero voznike opozarjajo pametni prikazovalniki. Lani smo jih v sodelovanju s Siproniko na nevarnih odsekih postavili 18, letos s postavitvami nadaljujemo. Verjamemo, da bomo tudi na ta način pripomogli k zmanjšanju prometnih nesreč, predvsem pa njihovih posledic,« je povedal Boris Kuhelj, direktor regijskega škodnega centra pri Zavarovalnici Triglav.

 

Razpis je objavljen na spletnih straneh Sipronike www.sipronika.si/razpis, kjer se nahaja razpisna dokumentacija in prijavnica. Prijava je mogoča do vključno 30. 7. 2017 oziroma do porabe sredstev.

31. 5. 2017

Avtor

Administrator