Gospodarstvo

NAGRAJENE NAJBOLJŠE INOVACIJE V KOROŠKI REGIJI

 

 

Dravograd, 2. junij 2017 – 3 zlata, 8 srebrnih in 3 bronasta priznanja ter 4 zahvale za prispevek na področju inovativnosti je danes podelila GZS-OZ Koroška najboljšim inovacijam v regiji. Najbolje ocenjene inovacije bodo kandidirale za priznanja na nacionalni ravni, ki bodo podeljena v okviru Dneva inovativnosti 27. septembra.

ZLATA PRIZNANJA

Nagrajenec: ISOMAT d.o.o., MEŽICA

Naslov inovacije: Isomat PRE-FAB predfabricirani 3E aplikati za napredne izolacijske rešitve izvedbe izolacije cevovodov in njihovih elementov

Inovatorji: Darko Pregel, Niko Kladnik, Matjaž Šavc, Aleksandra Logar

Produktna inovacija predstavlja novo obliko izolacijske rešitve, ki jo odlikujejo izboljšane lastnosti, zaradi česar je PreFab cevak konkurenčen in inovativen izdelek. Napredne izolacijske rešitve so rezultat razvojnega dela na področju inženiringa, energetske varčnosti ter prispevka k okolju in ekologiji. Pri razvoju izdelkov se največ ukvarjajo s parametri, ki jih opisujejo oz. so potrjeni kot neredne izolacijske rešitve. Proizvodnja tehnologija razreza trapezoidnih lamel in linijskega kaširanja promovira PreFab cevak kot konkurenčen in inovativen izdelek:

– privarčujeta se čas in stroški izvedbe montaže,

– zmanjšanje izgube toplote,

– optimira razrez in rezultira z ničnim odpadom,

– privarčujejo se stroški prevoza in skladiščenja,

– omogoča obvladovanje stroškov energije.

Isomat PreFab produkti se dopolnjujejo in sodijo v skupino 3E aplikatov, ki so rezultat našega razvojnega dela na področju inženiringa, energetske varčnosti ter prispevka k okolju in ekologiji in se kažejo kot napredne izolacijske rešitve:Isomat PreFab z aluminijasto folijo, Isomat PreFab z oplaščenjem iz pločevine, Isomat PreFab sistem segmentnih kolen s preklopom.

Nagrajenec: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC; Center za zdravje na daljavo CEZAR Slovenj Gradec in Diabetična ambulanta Slovenj Gradec

2 inovaciji, povezani v zlato priznanje;

naslov inovacij: Telemedicinska storitev za oporo kroničnim bolnikom pri njihovem samozdravljenju v domačem okolju za boljše obvladovanje kroničnih bolezni;

EXODIAB- orodje za elektronsko spremljanje bolnikov s sladkorno boleznijo

Inovatorji: prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., Metka Epšek Lenart, dr. med., mag. Stanislav Pušnik, dr. med., dr. Drago Rudel, dr. Zdravko Balorda, Maja Rakuša, Sandi Ogrizek

Obe inovaciji predstavljata organizacijsko procesni produkt na področju medicine. Za obe je pomemben multidisciplinaren team in pristop, kar so znali povezati v okviru Splošne bolnišnice Slovenj Gradec – z novimi oblikami sodelovanja so povezani tako pacienti kot zdravstveni delavci z namenom doseganja večjih učinkov pri obvladovanju bolezni.

Multidisciplinaren team centra CEZAR, ki deluje v okviru SB Slovenj Gradec, je vzpostavil in pričel izvajati inovativno storitev telemedicinske podpore kroničnim bolnikom pri njihovem samozdravljenju v domačem okolju. Z novim tehnološkim in organizacijskim modelom so uspeli povezati paciente in zdravstvene delavce v novo obliko sodelovanja za doseganje večjih učinkov obvladovanja bolezni. Klinično učinkovitost so potrdili z več kot 500 bolniki. Storitev so vgradili v proces zdravljenja. Storitev zagotavljajo tudi po koncu projekta. Inovativna rešitev in pristop prinašata koristi za vse vključene deležnike.

Elektronsko spremljanje bolnikov s sladkorno boleznijo nam omogoča:

– natančno opredelitev in dolgoročno sledenje stanja posameznega bolnika,

– spremljanje kazalcev kakovosti vodenja,

– načrtovano izvajanje ukrepov za doseganje ciljev zdravljenja pri večjem deležu bolnikov,

– povezavo vsebine obravnave bolnika in nadgradnjo na vseh nivojih (v diabetični ambulanti,

pri izbranem zdravniku, v referenčni ambulanti in pri specialistih drugih področij),

– avtomatski izpis izvida za pacienta,

– pridobivanje podatkov na nacionalnem nivoju – REGISTER SLADKORNE BOLEZNI, ki služi kot

pomemben vir podatkov pri oblikovanju strategije obvladovanja sladkorne bolezni. Inovaciji sta posebnost v slovenskem prostoru, lahko rečemo, da gre za plod domačega znanja. Za tovrsten razvoj so pomembne dolgoletne izkušnje in dobro sodelovanje strokovnjakov.

Nagrajenec: SIJ METAL RAVNE D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM

Naslov inovacije: Nova generacija jekel za delo v vročem

Inovatorji: Andrej Vrečič, mag. Darja Oblak, Simon Leskovec, mag. Miran Kadiš, Gregor Herkovič, Sašo Mačič, Borut Urnaut

Predmet inovacije je povsem novo jeklo za delo v vročem, ki smo ga imenovali SITHERM S630 R. Jeklo spada med orodna jekla za delo v vročem, kar pomeni da ohranijo uporabne lastnosti tudi pri povišanih temperaturah. Tim si je zadal nalogo izdelati povsem novo jeklo, za izhodišče pa smo vzeli CrMoV jekla. V primerjavi z ostalimi klasičnimi jekli te skupine ima SITHERM S630 R povišano vsebnost ogljika C ter dodatki legiranih elementov, ki izboljša odpornost proti lezenju in žilavost ter poviša prekaljivost jekla oz. orodja. To pripomore k bolj homogenim lastnostim orodja po celotnem volumnu. Višje izhodne trdote po kaljenju omogočajo uporabo SITHERM S630 R v širokem območju trdot. Za območje delovnih trdot je temperatura popuščanja pri našem jeklu med 590 in cca 650°C. Za jeklo je značilno, da kljub visokim trdnostnim lastnostim (Rp0,2, Rm) jeklo ohranja relativno dobro plastičnost ( A5, A4, Z) skozi celotno območje delovnih trdot. . Posebnost tega jekla je predvsem, da pri trdoti 56 HRc zadrži jeklo dobro žilavost, ki je za 50 % boljša kot pri klasičnih jeklih.

Lastnosti jekla SITHERM S630 R:

– uporaba jekla pri višjih delovnih trdotah v realni industrijski uporabi (44 – 56 HRc)

– visoka obrabna obstojnost

– visoka popuščna obstojnost

– dobra udarna žilavost

– homogena mikrostruktura

– dobra toplotna prevodnost

Na osnovi opravljenih analiz in povratnih informacij dobljenih iz realnih pogojev obratovanja lahko zaključimo, da je jeklo SITHERM S630 R primerno za številne aplikacije. Jeklo SITHERM S630 R z modificirano sestavo obratuje precej boljše v primerjavi s konvencionalnimi, ekvivalentnimi jekli. Te lastnosti dosega zahvaljujoč visoki čistosti, posebno fini mikrostrukturi, homogenosti in sposobnosti popuščanja pri višjih temperaturah.

Inovatorji Metala Ravne so uresničili nov izziv in razvili povsem novo jeklo za delo v vročem. Ker nov produkt predstavlja novo smer razvoja, so se zopet postavili pred konkurenco.

SREBRNA PRIZNANJA

Nagrajenec: ADIENT SLOVENJ GRADEC d.o.o.

Naslov inovacije: Linija za brušenje vzglavnikov

Inovatorja: Igor Krenker, Andrej Ledinek

Z inovacijo so izboljšali robotizirano delo, obenem pa so našli tudi možnost za ohranitev delavcev, kar je pomembna pridobitev za vse.

Nagrajenec: DOM HMELINA d.o.o., RADLJE OB DRAVI

2 inovaciji, povezani v srebrno priznanje: gre za različni inovaciji, sorodni po namenu za izboljšanje pogojev stanovalcev doma in po pristopu k inoviranju.

Naslov inovacij: Tematsko senzorični park

Višja kvaliteta življenja nepomičnih stanovalcev

Inovatorji: Silva Duler, Janja Ramšak, Maja Timarac, Iris Kurnik, Fanika Ladinik, Jasmina Izak, Brigita Bedek

Stanovalcem izboljšujejo kakovost življenja s terapevtskimi pristopi, našli pa so tudi možnost obogatitve bivalnega okolja. Pomena socialnih inovacij za kvaliteto življenja zavedate tako zaposleni kot stanovalci in njihovi svojci?

Nagrajenec: FONATERM d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Naslov inovacije: Predelava odsluženih uniform v izolacijo

Inovatorji: Milan Večko, Marko Kastelic, Andrej Kupčič, Matjaž Aberšek

Odslužen izdelek spreminjajo v nov material z novo uporabno vrednostjo, pri čemer gre za kompleksno inovacijo, saj ima značilnosti za produktne, organizacijske, procesne in trženjske inovacije.

Nagrajenec: KOPUR d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Naslov inovacije: Razvoj protihrupne zaščite zahtevnih tridimenzionalnih oblik iz reciklirane PU pene

Inovatorji: mag. Marko Smrtnik, Jože Gaberšek, Samo Veršnik

Z recikliranjem so znali razviti kakovosten izdelek, kar je zelo cenjeno v zahtevnih pogojih avtomobilske industrije.

Nagrajenec: KOPUR d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Naslov inovacije: Robotizacija procesa 3D termo-oblikovanja PES izdelkov

Inovatorji: Dušan Goršek, mag. Marko Smrtnik, Robert Ahej, Miha Majdič

Z robotizacijo premagujejo zahtevne tehnološke izzive, pri tem pa se inovativni pristop nagiba v tehnološki preskok.

Nagrajenec: PLINEKS d.o.o., MISLINJA

Naslov inovacije: Izračun premera vbrizgalnih šob plina

Inovatorja: dr. Primož Pogorevc, dr. Tadej Tasič

Čas je ključna dimenzija pri njihovi inovaciji, saj z izboljšavo privarčujejo čas procesa kot tudi čas uporabnikov vozil.

Nagrajenec: SIJ METAL RAVNE d.o.o., RAVNE NA KOROŠKEM

Naslov inovacije: Visokotrdnostna deformacijsko utrjena specialna jekla

Inovatorji: dr. Rok Barbič, Boris Obrovnik, Gašper Stopar, Sara Dodlek, Matej Mager, Borut Urnaut

Inovacije v smeri izboljšanih lastnosti jekel so stalnica razvoja in posodobitve poslovanja podjetja, ki v svetu slovi po kakovosti specialnih jekel.

Nagrajenec: VABO d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Naslov inovacije: Holcerija na Kopah

Inovatorja: Tomislav Vrlič, Boštjan Paradiž

Novi turistični produkti dodajajo k identiteti koroške regije, s predstavitvijo dediščine na zabaven način bodo gotovo razveseli obiskovalce Koroške.

BRONASTA PRIZNANJA

Nagrajenec: GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Naslov inovacije: Znižanje izmeta stroškov izdelave integralnih zglavnikov

Inovatorji: Marjan Pogorelc, Viktor Poberžnik, Igor Klemenc, Matic Rogelšek, Damjan Hauptman

Zaradi procesne inovacije se veča konkurenčna prednost podjetja, izboljšuje pozicija na trgu, boljši so tudi proizvodni kazalci.

Nagrajenec: SECTOR 7 (start-up v ustanavljanju), RAVNE NA KOROŠKEM

Naslov inovacije: Lesena prihodnost?

Inovatorji: Andrej Grobelnik, Vid Vaukan, Aljaž Verhovnik

Zagnana ekipa mladih ustvarjalcev je pomenljivo postavila vprašaj v ime za inovativne kakovostne izdelke iz lesa, s čimer odpira nove perspektive izdelkov in podjetniškega

pristopa.

Nagrajenec: SIJ METAL RAVNE d.o.o., RAVNE NA KOROŠKEM

Naslov inovacije: Rekonstrukcija delovnih vrat na UHP

Inovatorji: Marko Jamnik, Rok Gostenčnik, Gregor Kačič

Inovacija pomeni boljšo rešitev od tiste, ki jo je zasnoval proizvajalec peči, kar pomeni, da so izboljšali originalno rešitev in uvedli novost, ki je lahko zanimiva tudi za proizvajalca.

ZAHVALE

DOM STAREJŠIHJ NA FARI, PREVALJE

Naslov inovacije: Moja oskrbnica Inovatorke: Stanka Vauh, Mateja Pipuš, Polona Rabič

Gre za nov profil delavca “oskrbnik/oskrbnica” pri izvajanju socialno varstvenih storitev, z namenom boljšega počutja nepomičnih stanovalcev doma starejših, kjer veliko pomeni človeški stik.

DRUŠTVO MEDGENERACIJSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

Naslov inovacije: Kreditna oskrba

Inovatorka: mag. Marjana Kamnik

Z nadgradnjo uspešne inovacije se širi sistem prejemanja kreditnih točk za krepitev socialne mreže ljudi, ki potrebujejo pomoč, s čemer inovacija dobiva dodatno dimenzijo.

GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Naslov inovacije: Priprava za izkoriščanje odpadne toplote

Inovatorja: Edo Goljat, Brane Pogačnik

Procesna inovacija se nanaša na uvedbo novosti v sistemu ogrevanja izven kurilne sezone za potrebe tehnološkega procesa, na ta način pa so rešili tako ogrevanje vode kot prostora.

STROKA.SI, STROKA PRODUKT d.o.o., RADLJE OB DRAVI

Naslov inovacije: Smart manufacturing analytics – Integrirana programska orodja za pametno proizvodnjo_IPO-PP

Inovatorji: Miha Grobovšek, Nace Štruc, Nina Otorepec Vogrinčič, Rok Sobiech, Monika Kovačič, David Miško

Nova programska oprema omogoča pametne rešitve za izboljšave in prihranke v proizvodnji.

***

Na razpis GZS OZ Koroška za priznanja za inovacije v letu 2017 je prispelo 20 inovacij s strani 14 prijaviteljev, med katerimi je enajst gospodarskih družb, trije so s področja javnega sektorja. Inovatorji zastopajo podjetja, zavode ali društva vseh velikosti, povsod pa se za boljšo kakovost izdelkov ali procesov znajo dobro povezovati.

Ocenjevanje inovacij je potekalo glede na parametre inventivnosti, gospodarskih rezultatov, trajnostnega vidika in primernosti okolju potekalo 8. maja, v komisiji so sodelovali predstavniki s strani OZ Koroška in krovne GZS: Matjaž Aberšek, predsednik komisije; Jože Apat, Zoran Zajamšek, Jože Žavcer, mag. Aleksandra Gradišnik, Antonija Božič Cerar in Simona Rataj, vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost na GZS.

Pripravila: mag. Aleksandra Gradišnik, direktorica GZS OZ Koroška

2. 6. 2017

Avtor

Administrator