Kultura

SEZNAMI

V letih sodelovanja z Galerijo Media Nox, kajpak venomer v živahnem ritmu konca poletnega semestra,  pripravljamo razstavo del študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Namen je, da predstavimo dober izbor del iz študijske produkcije naših študentov. In si zato prizadevamo sestaviti dobre sezname.

 

Ti še zdaleč niso in ne morejo biti niti malo podobni tistim, ki štejejo in tvorijo sezname rojstev, vpise v raznorazne registre, matične in krstne knjige, beleženje pripadnosti po svetovnonazorskih ali političnih opredelitvah, interesna društva, sezname ovaduhov tajnih služb ali člane sumljivih združb. Vse tiste torej, ki se sestavljajo v sezname in utegnejo hitro vplivati na človekovo domišljijo. Da se potem zlahka pretvarja v neustavljivo, rušilno apokaliptično moč. Po njej pa itak ne more ostati kaj drugega kot seznam ničevosti. Naši seznami tudi niso statistike stvari, pogrošnih ali pobožnih želja, obljub in prepovedi, tudi ne zapovedi, ki popravljajo izgubljeno ali pa so nemogoč obet nedosegljivega.

 

Ne, naši seznami niso takšni, so drugačni. Ki tudi tokrat povsem snovno konkretno in

reprezentativno izkazujejo na kakšnih programskih orientacijah študij likovne pedagogije stoji! V

uvid se nam ponujajo dela v razmeroma širokem naboru metjejev, pristopov v risbi, grafiki,

slikarstvu, kiparstvu, multimediji, fotografiji, tudi v konceptualnih zastavkih, itn.. Za nas je zato

vedno zanimivo, kako se znotraj danih študijskih postulatov ‘znajdejo’ študenti.  Torej, ne samo z

izkazanim obvladovanjem metjejskih veščin in prijemov, marveč s tisto presežno, kreativno

močjo, ki biva kot čista duhovna pojavnost.

 

Tu ni več seznamov. So le sestavki tihih, poglobljenih misli, preizpraševanj in preizkusov kako

osmisliti idejo, ji podariti trajno podobo. Pomembno se kaže, ko kaj izstopa iz seznamov, saj tudi

tako lahko ohranjamo vero v enkratno, čudežno moč podob. In predvsem v neizmerno moč

kreativnega duha!

 

Janez Balažic

 

5. 6. 2017

Avtor

Administrator