Izobraževanje

Vabilo na obeležitev 25-letnice EU programa LIFE in omrežja Natura 2000

 

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT v sklopu projekta LIFE EUROTURTLES vabi na:

OBELEŽITEV 25. OBLETNICE
EU PROGRAMA LIFE IN OMREŽJA
NATURA 2000,

ki bo v četrtek, 8. 6. 2017, ob 17. uri
v pritličnih prostorih na Kidričevi 21 v Kopru (študijska soba Galeb).

Letos obeležujemo 25. obletnico programa LIFE, največjega finančnega mehanizma Evropske komisije, namenjenega varstvu narave in okolja ter blaženju in prilagajanju klimatskim spremembam. Leta 1992 je Evropska komisija sprejela tudi Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki predstavlja enega od temeljev varstva biodiverzitete v EU preko omrežja posebnih varstvenih območij NATURA 2000.
Omrežje danes pokriva 18 % ozemlja vendar samo 6 % morja Evropske Unije, zato želimo z obeležitvijo  25. obletnice programa LIFE in omrežja NATURA 2000 še posebej poudariti njun pomen za varstvo biodiverzitete morja. Dogodek bo potekal v sklopu mednarodnega projekta LIFE EUROTURTLES – Skupni ukrepi za izboljšanje varstvenega statusa EU populacij morskih želv.

PROGRAM:

  • Predstavitev EU programa LIFE – Dejan Zupanc, Ministrstvo za okolje in prostor RS,
  • Program LIFE in varstvo morske biodiverzitete:
    • projekt LIFE SIMARINE – dr. Urša Koce, Društvo za opazovanje in proucevanje ptic Slovenije,
    • projekt LIFE EUROTURTLES – izr. prof. dr. Bojan Lazar, Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT.

O projektu LIFE EUROTURTLES

Morske želve imajo ključno vlogo v morskih ekosistemih. Znotraj voda Evropske Unije sta prisotni in zavarovani vrsti glavata kareta in orjaška črepaha. V svojem življenjskem ciklu ti vrsti uporabljata obširna območja Sredozemskega morja za gnezdenje, razmnoževanje, prehranjevanje in prezimovanje. Tople peščene plaže vzhodnega Sredozemskega morja predstavljajo glavna gnezdišča. Severni Jadran, največja kontinentalna polica v Evropi, pa je za glavato kareto eno od najpomembnejših območij prehranjevanja in prezimovanja. Žal pa se morske želve srečujejo s številnimi dejavniki, ki jih ogrožajo: uničevanje gnezd, onesnaženje morja, naključni ulov v ribiške mreže in zapletanje v odpadne ribiške pripomočke. V Jadranu se vsako leto naključno ujame več kot 11.000, v Sredozemlju pa več kot 130.000 morskih želv, predvsem v povlečne in stoječe mreže ter na trnke. Projekt LIFE EUROTURTLES je z namenom učinkovitejšega varstva morskih želv usmerjen v integrirano varstvo njihovih glavnih gnezdišč, migracijskih poti in morskih habitatov v vodah Evropske unije. Izredno pomembno vlogo pri zagotavljanju dolgoročnega varstva glavatih karet v Sredozemlju igrajo prav ukrepi v Jadranskem morju, ki predstavlja ključno življenjsko območje za to vrsto.

Projekt LIFE EUROTURTLES v varstvo prinaša mnoge inovacije, kot so monitoring gnezdišč in ocene trendov populacij v morskih habitatih z uporabo brezpilotnih letal, uporaba svetlobnih odvračal na ribiških mrežah za zmanjševanje naključnega ulova in odstranjevanje odpadle ribolovne opreme z morskega dna. Interdisciplinarna skupina strokovnjakov z Oddelka za biodiverziteto in Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT razvija tudi novo tehnologijo za preučevanje migracij morskih želv zasnovano na uporabi GSM oddajnikov. V kombinaciji s štetjem s pomočjo letal bo to zagotovilo informacije o ključnih habitatih za morske želve kot osnovo za identifikacijo prioritetnih varstvenih območij za morske želve.

7. 6. 2017

Avtor

Administrator