Splošno

OVE in URE DAN za otroke ter slavnostni podpis pogodb sodelujočih občin v projektu NEKTEO

 

V SREDO 14.6.2017 je agencija GOLEA petič zapored v Novi Gorici organizirala tradicionalni Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Letošnji dan OVE in URE je bil namenjen poskusom na temo energetske osveščenosti mladih. Z aktivnostmi na dogodku prispevamo k širjenju obzorja in zavesti ter k dvigu kulture energetske pismenosti med otroci. Tudi letos je bil odziv primorskih šol na OVE in URE dnevu zelo pozitiven, saj se je dogodka udeležilo preko 200 otrok.

V okviru dogodka, ki se je odvijal pred Mestno občino Nova Gorica, smo organizirali tekmovanje v obliki kviza. S pomočjo avstrijskih sodelavcev VEREIN BLAUER WÜRFEL UND KIDSMOBIL smo na 12 eksperimentalnih postajah izvajali poskuse. V kviz smo vključili vprašanja na temo energetike, kjer so otroci spoznavali sončno, vodno in vetrno energijo, opremo v stanovanju in varčevanje z energijo, ločevanje odpadkov, vodikovo celico, hiško OVE, porabnike energije, vpliv hrane in nakupovanja na okolje, električno kolo in avto.

Zmagovalnim ekipam je strokovna komisija podelila privlačne nagrade. V mlajši kategoriji od 2.- 5. razreda OŠ so se najbolje odrezali učenci iz OŠ Cerkno – POŠ Šebrelje, OŠ Sečovlje ter OŠ Solkan. Med starejšimi pa so bili najboljši učenci iz OŠ Most na Soči ter OŠ Dornberk.

Z vsakoletnim dogodkom želimo omogočiti sodelujočim učencem in učiteljem izmenjavo izkušenj in znanj ter dvigniti raven energetske pismenosti in zavedanja pomena varovanja okolja. Mladi so tisti, ki lahko s svojo inovativnostjo ter z veliko energije na tem področju dosežejo korenite spremembe.

Sočasno je danes v Veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica potekal slavnosti podpis pogodb sodelujočih občin v projektu NEKTEO – Nachhaltige Energie für Kommunen – Trajnostna Energija za Občine. Pozdravnemu nagovoru organizatorja g. Rajka Lebana, direktorja GOLEA ter g. Mateja Arčona, župana MONG, ki je tudi partner v projektu, je sledila predstavitev energetsko vzorčnih točk na čezmejnem območju Slovenija-Avstrija in podpis pogodb s strani v projekt vključenih občin. Na območju Primorske regije v projektu sodelujejo občine Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Idrija, Cerkno, Miren-Kostanjevica, Tolmin ter Kanal ob Soči. V projektu NEKTEO bomo skupaj zasledovali cilj razvoja čezmejnih orodij za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni. Projekt se v naslednjih treh letih, do februarja 2020, odvija v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Na dogodku so bili udeleženi tudi projektni partnerji, to so poleg agencije GOLEa še URAD KOROŠKE DEŽELNE VLADE, MONG, Razvojna agencija SORA in Mesto Celovec. Na dogodku so se nam pridružili tudi predstavniki občin iz Gorenjske – Občina Jezersko ter predstavniki občin iz Avstrijske Koroške iz Občine Železna Kapla –Bela ter iz Občine Bilčovs.

Veseli nas, da smo današnji dan izpeljali v dobri družbi z ljudmi, ki prispevajo svoj delež “za boljši jutri”.

Ekipa GOLEA

15. 6. 2017

Avtor

Administrator