Splošno

Župan bo sprejel najboljše devetošolce in srednješolce

 

Velenje, 15. junij 2017 – Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo v ponedeljek, 19. junija, ob 18. uri v Domu kulture Velenje sprejel najboljše devetošolce in dijake, ki so vsa leta šolanja dosegli odličen učni uspeh.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo sprejel devetošolke in devetošolce velenjskih osnovnih šol, ki so v zadnji triadi dosegli učni uspeh s povprečno oceno 4,5 in več.
Na šestih osnovnih šolah v Velenju je ob koncu šolskega leta 2016/2017 takšen učni uspeh doseglo 58 učenk in učencev, kar je 20,71 % letošnjih devetošolcev.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo za izjemne uspehe čestital tudi vsa leta odličnim dijakinjam in dijakom Šolskega centra Velenje.
Odličen uspeh v vseh letih srednješolskega izobraževanja je ob koncu šolskega leta 2016/2017 doseglo 36 dijakov Šolskega centra Velenje.

Prijazno vabljeni, da se sprejema udeležite tudi predstavniki medijev!

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 

Mestna občina Velenje

Kabinet župana

Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

 

T: 03/8961 546

www.velenje.si

15. 6. 2017

Avtor

Administrator