Splošno

Ekološki projekt navdušuje brežiške otroke

»Trudimo se, da bi preko različnih aktivnosti v mladih vzbudili zavedanje o pomembnosti njihovih dejanj,« je dejal Aleksander Zupančič, direktor Javnega podjetja Komunala Brežice, ki s projektom Ohranimo čisto okolje naše najmlajše želi spodbuditi prav k skrbi za okolje. »Ne sme nam biti vseeno, kako se obnašamo v okolju, v katerem živimo. Otroci so odprti in imajo občutek za tisto, kar je resnično pomembno. S pravilno vzgojo, ki se lahko prične že v vrtcih in še prej, pa se bomo lahko vsi skupaj naučili spoštljivega odnosa do narave,« je še dejal Zupančič.

Projekt Ohranimo čisto okolje, ki se že tretje leto izvaja na vseh osnovnih šolah ter vrtcih v občini, so otroci sprejeli z navdušenjem. Do sedaj je v različnih aktivnostih sodelovalo že več kot 5.000 otrok. »Na številnih delavnicah in predavanjih smo jih seznanili z različnimi vrstami odpadkov in njihovo potjo od nastanka do odpada, o pomenu kompostiranja, pitne vode in ponovne uporabe stvari,« je povedal Zupančič. Predšolski otroci lahko čar skrbi za okolje spoznavajo ob zabavni eko pobarvanki, ki so jo na brežiški komunali izdelali posebej zanje. Osnovnošolci so lahko sodelovali pri okrasitvi novoletne smreke z recikliranimi izdelki in v natečaju Plastična vrečka si ne zasluži všečka. Posebne aktivnosti so zanje izvedli tudi v sklopu svetovnega dneva voda in Zemlje. »A to še ni vse«, poudari Zupančič: »Otroci šestih in sedmih razredov iz kar petih osnovnih šol v občini pa so prav nestrpno pričakovali naš eko kviz, na katerega so se odlično pripravili. Pokazali so skoraj da brezhibno znanje s področja ločevanja odpadkov ter varčevanja energije in tudi vode. Verjamem, da osvojeno znanje dan za dnem prenašajo tudi v prakso in s tem kažejo odgovornost do našega planeta.« Zmagovalca tokratnega kviza, za katerega so na komunali pripravili prav posebno učno gradivo, sta bila 6. razred iz OŠ Bizeljsko in 7. razred OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

Javno podjetje komunala Brežice je sicer prvo med komunalnimi podjetji, ki se je odločilo za sistematično in tudi sistemsko vključevanje v učni proces osnovnošolskih otrok. »Vse naše aktivnosti smo jim približali z različnimi pedagoškimi praksami, jih vključili v letni učni načrt in poskrbeli za izdelavo učnega gradiva ter uvedbo letnega preizkusa znanja na ravni vseh šol v občini,« še zaključi Zupančič.

 

Javno podjetje Komunala Brežice je na izboru Zlata nit prejelo nagrado za najboljšega zaposlovalca v kategoriji srednje velikih podjetij. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Osnovno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.

Več informacij:

Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb
Javno podjetje Komunala Brežice
Telefona: 07 620 92 75, 041 365 817
E-pošta: petra.grajzl@komunala-brezice.si

19. 6. 2017

Avtor

Administrator