Gospodarstvo

Vabimo vas na novinarsko konferenco

KGZS – Območna enota Maribor

KGZS – Območna enota Ptuj

KGZS – Območna enota Murska Sobota

Vabimo vas na

novinarsko konferenco,

ki bo v četrtek, 22. 6. 2017 ob 11. uri v prostorih

AMD Orehova vas, Orehova cesta 26, 2312 Orehova vas.

Svoja stališča v zvezi z zadevo MAGNA ter o dogovorih Perutnine Ptuj in države glede zemljišč v Račah bodo predstavili predsedniki svetov območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Maribor, Ptuj in Murska Sobota: Anton Perko, Milan Unuk in Franc Küčan ter Anton Medved, predsednik sindikata kmetov Slovenije.

22. 6. 2017

Avtor

Administrator