Gospodarstvo

S spremembo pavšalne obdavčitve številni espeji na slabšem

 

Komentar OZS

Ljubljana, 27. 6. 2017 – V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zavračamo vsako spremembo zakonodaje, ki bi negativno vplivala na poslovanje in konkurenčnost malega gospodarstva, zato ostro nasprotujemo znižanju višine normiranih odhodkov in povratku normirancev v sintetično obdavčitev.

V letošnjem letu se bo Ministrstvo za finance (MF) lotilo normirancev, davčnih zavezancev, ki ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

S spremembo sistema naj bi dosegli večjo učinkovitost in pravičnost sistema, zmanjšali negativne vplive, ki se odražajo na trgu dela ter odvrnili zlorabe sistema. V OZS menimo, da bo sprememba ugodno vplivala le na proračun. »Sprašujem se, zakaj ponovno spreminjamo sistem, ki je za male podjetnike ugoden in stimulativen. Država z obstoječim sistemom omogoča, da lahko mala podjetja sčasoma prerasejo v velikakar je pozitivno tudi za državo,« je prepričan Branko Meh, predsednik OZS.

Vsekakor drži, da je po trenutno veljavni zakonodaji obdavčitev normirancev dokaj nizka (4% prihodkov), vendar ima država zagotovljen prihodek. Ne glede na dejansko poslovanje normiranega samostojnega podjetnika ali normiranega podjetja, mora normiranec državi plačati davek. Sprememba sistema se bo po naši oceni sprevrgla v množičen izstop iz sistema normirancev, prehod iz normiranega s.p.-ja v s.p., ki ugotavlja dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, kjer imajo davčni zavezanci možnost uveljavljati dejanske stroške povezane s poslovanjem podjetja, prenašati eventuelno davčno izgubo v prihodnja davčna obdobja in možnost koriščenja olajšav.

Skladno z veljavno zakonodajo so samostojni podjetniki normiranci obdavčeni po stopnji 20%. Gre za cedularno/dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se dohodek s.p.-ja ne všteva v letno odmero dohodnine. Sprememba obdavčitve pa bi pomenila, da bi se dohodek, ki bi ga dosegel normirani s.p., obdavčil preko dohodninske lestvice in se všteval v letno odmero dohodnine.

Po veljavni zakonodaji normirani odhodki znašajo 80% prihodkov. Po spremembi zakonodaje se naj bi odstotek normiranih odhodkov znižal na 60% prihodkov.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo

Mira Črešnar

Vodja odnosov z javnostmi

28. 6. 2017

Avtor

Administrator