Kultura

Ministrstvo za kulturo Ruske federacije v partnerstvu s Forumom slovanskih kultur pripravlja mrežo turističnih poti za vključitev v Kulturne poti Sveta Evrope

Prva mednarodna konferenca Kulturne poti slovanskega sveta na zemljevidu Evrope v Ljubljani poteka v organizaciji mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur in Ministrstva za kulturo Ruske federacije.

Cilj konference je predstaviti predloge za nove kulturne poti v okviru programa Kulturne poti Sveta Evrope, s katerimi bi v slovanskih državah izpostavili kulturne in zgodovinske različnosti ter podobnosti ter jih predstavili Evropi in svetu. Konference se udeležujejo predstavniki iz Belorusije, Hrvaške, Ruske federacije, Poljske, Črne gore, Slovaške, Slovenije, Makedonije in Srbije.

 

V okviru plenarnega dela konference je zbranim projekt kulturnih poti Sveta Evrope predstavil Stefano Dominioni, izvršni sekretar razširjenega delnega sporazuma Kulturne poti Sveta Evrope, udeleženci pa so predstavili tri predloge za vzpostavitev mreže edinstvenih slovanskih poti, ki odražajo ne samo etnično, jezikovno in kulturno enotnost, ampak predstavljajo tudi skupno duhovno razsežnost slovanskih držav.

 

Dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur, je v sodelovanju s partnerji iz slovanskih držav predstavila pot »Poslušajte besedo«, pot literature, avtorjev, muzejev, mest, v katerih so literati živeli, ustvarjali in pustili pečat.

 

Ruski gostje so predstavili poti »Oltarji nedeljenega krščanstva« in »Kraljeva posestva Rusije in slovanskega sveta«. Romarska pot »Oltarji nedeljenega krščanstva« je usmerjena v povezovanje najpomembnejših katedral in samostanov Rusije, Hrvaške, Slovenije, Slovaške, Srbije in Češke, poimenovanih po svetnikih krščanske cerkve, ali tistih, v katerih so ohranjene relikvije teh svetnikov.

 

Kulturna pot »Kraljeva posestva Rusije in slovanskega sveta« naj bi bila posvečena dinastiji Romanov, ki je več kot 300 let vladala Rusiji in je v nacionalni zgodovini pustila globoko sled. Pot priča o tesnih vezeh dinastije Romanov in drugih dinastij slovanskega sveta, ki so močno vplivale na mednarodno politiko ter opredelile skupno vizijo in skupno podporo slovanskih narodov. Pot prav tako združuje številne palače, zgrajene v različnih arhitekturnih slogih, za različne namene, v različnih delih velikanskega imperija.

 

V prihodnje bodo zbrani nove vseslovanske kulturne poti predstavili na zasedanju upravnega odbora razširjenega delnega sporazuma Kulturne poti Sveta Evrope v Luksemburgu. Udeležba v programu bo omogočila promocijo vseslovanske dediščine na vseh največjih mednarodnih kulturnih in turističnih platformah: Svetovna turistična organizacija, Unesco, Urad Združenih narodov na Dunaju. V programu Kulturne poti Sveta Evrope, ki združujejo evropske države in so namenjene kulturni dediščini, je danes 32 programov. Prednostni cilj programa je okrepitev partnerstva z Rusijo, državami srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

 

 

Dodatne informacije:

Alexandra Adaskina, Tiskovna služba Ministrstva za kulturo Ruske federacije

t: +7.903.216.76.16, e: adaskina@mc-pr.ru

in dr. Andreja Rihter, direktorica FSK

t: 041 798 221, e: andreja.rihter@fsk.si

13. 10. 2017

Avtor

Administrator