Splošno

Sprememba najnižjih osnovnih plač po kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva

V skladu s 4 odstavkom 1. točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva, se vrednosti Najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi v mesecu februarju tekočega koledarskega leta povečajo v višini povprečne letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta glede na predpreteklo leto v RS,  v skladu z objavo Statističnega urada RS (SURS). Za leto 2018 znaša povprečna letna stopnja rasti cen življenjskih potrebščin 1,7 %.

Vrednosti najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi se od 01.02. 2019 povečajo za 1,7 % in znašajo:

I.tarifni razred574,79
II.tarifni razred655,27
III.tarifni razred735,71
IV.tarifni razred827,68
V.tarifni razred925,40
VI.tarifni razred1.103,60
VII.tarifni razred1.253,04
VIII.tarifni razred1.494,43
IX.tarifni razred1.793,32

Vrednosti se uporabijo pri obračunu plače za februar 2019 v marcu 2019.

Za pomoč pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov lahko uporabite PLAČNI KAŽIPOT, kjer so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujete za obračun vseh prejemkov iz dela.

30. 1. 2019

Avtor

Administrator