Splošno

Vrhovno sodišče RS pritrdilo stališču Občine Izola – prometna signalizacija na Prešernovi cesti je bila veljavna

Foto: Občina Izola 

 

Izola, 30. januar 2019 – Občina Izola je prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS iz katere izhaja, da je bila postavljena prometna signalizacija na Prešernovi cesti, ki je določala omejitev hitrosti 40 km na uro z dopolnilno tablo, da omejitev velja naslednjih 400 metrov, veljavna tudi na delu, kjer so se izvajale meritve hitrosti. To pomeni, da so bile meritve hitrosti opravljene pravilno in zakonito ter da višina nobene izdane globe ni bila nezakonita.

 

Leta 2017 je bila v javnosti zelo odmevna novica, da pristojne službe Občine Izola neupravičeno globijo voznike, ki na odseku Prešernove ceste prekoračijo hitrost 40 kilometrov na uro. Prometna signalizacija določa omejitev hitrosti 40 km/h, dopolnilna tabla pa določa dolžino omejitve hitrosti, to je 400 metrov. Za omenjenim znakom je križišče, zato naj bi bil dvom v zakonitost izmerjene hitrosti za križiščem.

Vrhovno sodišče pa je v sodbi ugotovilo, da je bilo glede na dikcijo petega odstavka 17. člena takrat veljavnega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah jasno, da je signalizacija za omejitev hitrosti, ki ji je bila dodana dopolnilna tabla za dolžino veljavnosti znaka, veljala kljub morebitnem križišču. To pomeni, da so bile meritve hitrosti konec leta 2016 opravljene pravilno in zakonito ter da višina nobene izdane globe ni bila nezakonita.

Omejitev je postavljena zaradi bližine osnovne šole in avtobusnega postajališča za šolske avtobusne prevoze. Občina si namreč ves čas prizadeva za varnost v prometu, še posebej v okolici šol, kjer so v prometu udeleženi otroci.

S februarjem bo v občini znova deloval premični merilnik hitrosti

S premičnim merilnikom hitrosti je bilo lani do konca oktobra zaznanih 1.118 prekrškov, od začetka meritev pa 20.060 prekrškov. Od januarja 2013, ko smo v občini začeli z meritvami hitrosti s pomočjo premičnega merilnika hitrosti, se je trend prekoračitev hitrosti zmanjšal iz povprečno 2,2 % vozil v prekršku ob začetku meritev, na približno 0,5 % oktobra lani. V povprečju imamo v Izoli v gibanju okoli 2.000 vozil dnevno. Navedeno potrjuje, da je premični merilnik hitrosti eden izmed učinkovitih ukrepov za zmanjševanje hitrosti voznikov v prometu, ki bistveno vpliva na varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej na območju šol in vrtcev.

Varnost v prometu ostaja ena izmed prioritet tudi letos, zato je Občina znova namestila dve ohišji, v katerih bo od 1. februarja izmenično postavljen premični merilnik hitrosti, in sicer na Južni cesti ob šoli in ob cesti na Belvederju. Poleg omenjenih ohišij je še eno na Prešernovi cesti pri osnovni šoli, ki je v lasti občine in še naprej služi svojemu namenu. Ne bo pa več ohišja na Prešernovi cesti pri stadionu, saj tam po rekonstrukciji dela omenjene ceste in namestitvi treh hitrostnih grbin, slednji ni več potreben.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

30. 1. 2019

Avtor

Administrator