Splošno

Nevarnost požara zaradi neustreznih plinskih kurilnih naprav

 

Ljubljana, 30. 1. 2019 – Nedavni požar plinske kurilne naprave v stanovanju večstanovanjske stavbe, ki k sreči ni povzročil hujših posledic ali poškodb oseb, opozarja na to, da je plinske kurilne naprave, stare 10, 15 ali celo 20 let, treba nujno zamenjati. Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vsakoletno osvešča javnost, tako kot opozarja na problematiko neustreznih klasičnih centralnih kurilnih naprav na trdno gorivo, ki se še vedno nedovoljeno prodajajo in vgrajujejo.

Za tako stare kurilne naprave pogosto ni na voljo niti rezervnih delov. Če to starost primerjamo z vozili, ki jih vsakodnevno srečujemo na cesti, se lahko zamislimo. Kako je mogoče, da je bolj pomembno imeti dober avto (da nas sosed vidi), kot pa imeti učinkovito in varno kurilno napravo?

V večstanovanjskih stavbah je tovrstne posege treba skrbno načrtovati. Ker je na skupni dimnik lahko priključenih več kurilnih naprav, je menjave treba izvesti sočasno. Obstoječe dimovodne naprave niso primerne za odvajanje dimnih plinov iz kondenzacijskih kurilnih naprav, prav tako pa se sodobne in stare plinske kurilne naprave med seboj ne smejo združevati na skupno dimovodno napravo. Zato je treba sočasno zamenjati vse kurilne naprave in sanirati pripadajočo dimovodno napravo.

Preden se odločite za sanacijo, je koristno, da dimnikarska družba z izrednim pregledom preveri stanje dimovodnih naprav v stavbi, prostorov namestitve kurilnih naprav in pogojev za dovode zraka. Vse plinske kurilne naprave morajo obratovati neodvisno od zraka v prostoru, biti pa morajo tudi kondenzacijske. Zato informacije iz izrednega pregleda močno koristijo projektantu, ki za sanacijo izdela ustrezen načrt strojnih inštalacij. Za vgradnjo izberite tudi izvajalca del z obrtnim dovoljenjem, predvsem pa si po končanih delih zagotovite strokovni prvi pregled dimnikarske družbe. Od dimnikarja zahtevajte, da dejansko preveri pravilnost vgradnje, saj gre za vašo varnost! Na ta način si zagotovite varno obratovanje ter preprečite poznejše dodatne stroške zaradi morebitnih napak pri vgradnji. Strokovni izvajalci so hvaležni, če se jih pravočasno opozori na morebitne napake, saj tako lahko preprečijo tudi najhujše posledice nepravilne vgradnje.

Ker vgradnja kurilnih naprav v večstanovanjskih stavbah zahteva kar nekaj usklajevanj, je sedaj pravi čas za načrtovanje posegov, ki se morajo izvajati v poletnem času. Menjave plinskih kurilnih naprav se v večstanovanjskih stavbah najpogosteje odlaša ravno zaradi obsega del, obvezne sočasne menjave in težav pri usklajevanju. Zastarelost naprav in tovrstni dogodki pa neizbežno opozarjajo, da se je življenjska doba tako starim plinskim kurilnim napravam že iztekla.

Dodatne informacije: Simon Dovrtel: simon@dimnikarstvo.si, T: 040 195 919.

31. 1. 2019

Avtor

Administrator