Splošno

Velenje bo obiskal zagovornik načela enakosti

 

 

Velenje, 30. januarja 2019 – V torek, 5. februarja, bo župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, skupaj z županoma občin Šoštanj in Šmartno ob Paki, v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (2. nadstropje; Titov trg 1, Velenje) sprejel zagovornika načela enakosti Miha Lobnika.

 

Na dan obiska bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje delovala terenska pisarna zagovornika za svetovanje občankam in občanom, in sicerod 13. do 16.30 ureOb 17. uri vabimo občanke in občane občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter ostalo zainteresirano javnost v prostore Knjižnice Velenje na javno tribuno z zagovornikom načela enakosti, kjer bodo predstavili delovanje organa in odgovarjali na vprašanja o diskriminaciji.

Mestni občini Velenje se zavedamo pomembnosti načela enakosti, zato smo skladno s področno zakonodajo že leta 2007 imenovali koordinatorico za enake možnosti žensk in moških, leta 2008 pa sprejeli tudi dvoletni Akcijski načrt za enakost spolov v Mestni občini Velenje, ki je vseboval številne ukrepe s področij zagotavljanja uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških v politiki na lokalni ravni, preprečevanja spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu ter vzpostavitve in krepitve politik ter aktivnosti za preprečevanja nasilja nad ženskami v družini. Svet Mestne občine Velenje je na podlagi zavez iz akcijskega načrta sprejel tudi spremembo Poslovnika Mestne občine Velenje, s katero je uzakonil dolžnost občinskega sveta, da pri predlaganju kandidatov za organe, ki jih imenuje svet, zasleduje uravnoteženo zastopanost obeh spolov. Zaradi krepitve politik preprečevanja nasilja nad ženskami, smo v Mestni občini Velenje kot prvi izmed vseh lokalnih skupnosti v Sloveniji, pristopili k pilotnemu projektu Celovito reševanje nasilnih dejanj. Še danes v prostorih Mestne občine Velenje zagotavljamo pisarno za delovanje enote društva Beli obroč, društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Z namenom preprečevanja spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič sprejel tudi Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v občinski upravi Mestne občine Velenje in zaščiti prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj. Na tej podlagi pa imenoval tudi tričlansko komisijo za ugotovitev okoliščin v zvezi z domnevnim spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem kot tudi svetovalko na področju dostojanstva zaposlenih v velenjski občinski upravi.

Pred dvema letoma je v Sloveniji začel delovati zagovornik načela enakosti kot nov neodvisni in samostojni državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Zagovornik po zakonu spodbuja in promovira načelo enakosti, spremlja spoštovanje načela enakost, nudi pravno podporo in svetovanje posamezniku, ki se čuti, da je diskriminiran ter sodeluje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije. Če se tudi vi soočate z diskriminacijo in vas zanima karkoli v zvezi z diskriminacijo ali menite, da bi lahko bili vi ali vaši bližnji diskriminirani, pa doslej niste upali ali uspeli vprašati, se lahko prijavite za pogovor s pravnikom v terenski pisarni Zagovornika na telefon 01 4735 531 ali pišete na gp@zagovornik-rs.si.

 

ZA PREDSTAVNIKE MEDIJEV: Župani občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter zagovornik načela enakosti bodo ob 11.30 v protokolarni sobi Mestne občine Velenje na voljo za izjavo za javnost.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

31. 1. 2019

Avtor

Administrator