Gospodarstvo

Nova koda namena SPSP v Šifrantu kod namenov plačil

Na pobudo Združenja bank Slovenije je bila na EU ravni v Šifrant kod namenov plačil dodana nova koda s kratico SPSP (SalaryPensionSumPayment). Po vsebini gre za plače in pokojnine, ki niso bile nakazane v rednih rokih, ampak v skupnem nakazilu za nazaj, izplačila zaostalih plač (zaradi likvidnostih težav, vračila delavca na delo, izplačila delavcem iz stečajne mase) in sicer bolj natančno v naslednjih primerih:

  • enkratno izplačilo plač ali pokojnin za več mesecev skupaj v enem znesku,
  • izplačilo poračuna za nazaj (na podlagi začasne odločbe o odmeri pokojnine ali drugega nadomestila plače),
  • izplačilo plač iz stečajne mase (ne iz jamstvenega sklada!),
  • izplačilo več plač v enem mesecu z več nalogi (če se posebej izplača plača za tekoči mesece, se ta označi s kodo SALA, plače za pretekle mesece pa s kodo SPSP),
  • izplačilo plač za naprej (akontacije za prihodnji mesec, predčasno izplačilo plač zaradi praznikov, npr. plača za december se izplača že v mesecu decembru),
  • izplačila iz naslova drugega pokojninskega stebra za več mesecev skupaj, če se komitent odloči za izplačilo rente (če se komitent odloči za enkratno izplačilo, se izplačilo nakaže s kodo LIFI).

Združenje bank Slovenije je novo kodo predlagalo zaradi težav, ki so jih banke in hranilnice, zaznale v praksi pri izvrševanju sklepov o izvršbi, ko je šlo za primere izplačil plač ali pokojnin za več mesecev skupaj, prejemnik pa je imel blokiran račun. Sedaj naj bi bilo z uporabo nove kode SPSP delo vsaj nekoliko olajšano, čeprav bo še vedno potrebno ročno preverjanje.

Združenje bank Slovenije prosi, da se prične ta koda čim prej uporabljati pri izplačilu plač in prejemkov za več mesecev skupaj. Na ta način se bo izognilo pritožbam prejemnikov, ki imajo blokirane račune, kar bo vsekakor dobrodošlo tako na strani izplačevalcev, kot tudi na strani bank in hranilnic.

Za morebitna vprašanja so vam z veseljem na razpolago na Združenju bank Slovenije: info@zbs-giz.si.

5. 2. 2019

Avtor

Administrator