Turizem

Peto rekordno leto slovenskega turizma  

 

Ljubljana, 1. februarja 2019 – V lanskem letu smo v Sloveniji zabeležili več kot 5,6 milijona turističnih prihodov in skoraj 15,3 milijona turističnih prenočitev; od tega so tuji gostje ustvarili 4,2 milijona prihodov in 11 milijonov prenočitev. V obdobju med januarjem in novembrom je bila vrednost izvoza potovanj 2,52 milijarde evrov. Začasni statistični podatki SURS kažejo na še eno rekordno leto slovenskega turizma, kar peto zapovrstjo, in izpolnjevanje ciljev iz Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. 

Ključni cilj iz strategije je dvig prilivov iz naslova izvoza potovanj; razveseljivo je dejstvo, da se je po podatkih Banke Slovenije njihova vrednost med januarjem in novembrom 2018 povečala za skoraj 12% v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2017 in tako dosegla rekordnih 2,52 milijarde evrov.

Po številu prihodov je bilo največ gostov iz Italije, in sicer več kot 570.000, kar predstavlja skoraj 14% delež med vsemi gosti, sledijo gostje iz Nemčije (več kot 480.600; 11% delež), Avstrije (skoraj 370.000; 9% delež), Hrvaške (več kot 206.000; 5% delež), Nizozemske (več kot 173.400; 4% delež), Madžarske (skoraj 170.000; 4% delež), Združenega kraljestva (več kot 154.000; skoraj 4% delež), Češke republike (več kot 150.000; malo več kot 3% delež), drugih azijskih držav (skoraj 145.000; več kot 3% delež) in Republike Koreje (več kot 142.000; 3% delež).

Največ prenočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer več kot 1,33 milijona, kar predstavlja malo več kot 12% delež  med vsemi prenočitvami, sledijo gostje iz Italije (več kot 1,32 milijona; 12% delež), Avstrije (več kot 1 milijon; 9% delež), Nizozemske (več kot 580.000; 5% delež), Hrvaške (več kot 500.000; malo manj kot 5% delež), Madžarske (več kot 460.000; 4% delež), Združenega kraljestva (skoraj 460.000; 4% delež), Češke republike (več kot 414.000; malo manj kot 4% delež), Srbije (več kot 360.000; 3% delež) in Francije (več kot 327.000; skoraj 3% delež).

V letu 2018 se je glede na leto 2017 podaljšala povprečna doba bivanja gostov, in sicer na 2,72 dni (leto prej 2,54 dni).

Gostje so največ turističnih prenočitev ustvarili v hotelih, in sicer več kot 7,82  milijona, kar predstavlja 59% delež med nastanitvenimi objekti, sledijo apartmajska in počitniška naselja (več kot 2,29 milijona; 17%) ter zasebne sobe, apartmaji, hiše (več kot 1,81 milijona; 14%).
Med občinami po številu ustvarjenih prenočitev prevladujejo gorske (več kot 4,27 milijona prenočitev, kar predstavlja 28% delež), sledijo zdraviliške (več kot 3,32 milijona; 22%) in obmorske (več kot 2,93 milijona; 19%).

Po podatkih Svetovne turistične organizacije UNWTO je bila lani na svetovni ravni rast turističnih prihodov 6% (+7% v letu 2017), skupno število prihodov pa 1,404 milijarde. Tudi v Evropi je bila rast turističnih prihodov 6% (+8% v letu 2017), medtem ko je bilo vseh turističnih prihodov 713 milijonov. Evropska potovalna komisija ETC za letošnje leto napoveduje  skoraj 4% rast turističnih prihodov na svetovni ravni in skoraj 3% v Evropi.

»Z rezultati smo zadovoljni, moram pa reči, da smo jih po tihem tudi pričakovali, saj smo v ukrepe na področju turizma na MGRT vložili veliko truda. Odlična statistika prikimuje tudi dejstvu, da je naša strategija turizma dobro zastavljena. Bistvo strategije turizma pa je višja dodana vrednost. Naš fokus bo v prihodnje usmerjen predvsem na turistično ponudbo, dvig kakovosti življenja zaposlenih v turizmu in v zadovoljstvo lokalnih skupnosti. To bomo dosegli z oblikovanjem kakovostnih, inovativnih, avtentičnih turističnih produktov; 9 doživetij z znakom Slovenia Unique Experiences je STO pravkar izbrala na natečaju, ki je odprt in čaka na nove prijave. Zavedamo se namreč, da je bistvo turizma ČLOVEK. V prvi vrsti niso ne kapital, ne investitor, ne promocija – čeprav je vse to izjemnega pomena – ampak poudariti želim, da brez ČLOVEKA in brez ljudi v lokalni skupnosti, kjer se turizem dogaja, ni nič, turizma ni in ne more biti. Predvsem ljudje ustvarjajo višjo dodano vrednost, dajejo tisto nekaj več,« je ob objavi statističnih podatkov dejal  Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

»Strateška vizija slovenskega turizma, zapisana v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, je, da je Slovenija globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Ključna prednost slovenskega turizma je namreč prav naša čudovita narava, zato so vse aktivne oblike počitnic v naravi med ključnimi produkti slovenskega turizma. Še sejem Alpe Adria, ki te dni poteka v Ljubljani, je za letošnji slogan izbral besedno zvezo ‘Skočite v naravo’, ki odraža naša skupna prizadevanja, da Slovenijo pozicioniramo kot zeleno, aktivno, zdravo destinacijo za 5* doživetja. Vse to kaže, da turizem v zadnjih letih pridobiva na pomenu oziroma se njegovega pomena vse bolj zavedajo predvsem lokalne skupnosti in turistični ponudniki. Slednjih je vsako leto več, vsako leto so bolj inovativni, vsako leto se bolj zavedajo pomena povezovanja in sodelovanj, kar me izredno veseli. Samo skupaj lahko ustvarjamo doživetja in spomine, ki bodo trajali še dolgo po tem, ko bodo že minili,«  je dejala Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

»Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju z različnimi  deležniki slovenskega turizma v lanskem letu izvedla številne promocijske aktivnosti, s katerimi je dvigovala prepoznavnost Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije za 5-zvezdična doživetja. Skupaj smo pripomogli k odličnim rezultatom, ki jih pričakujemo tudi letos. Zato bomo  za predstavitev ponudbe slovenskega turizma na naših ključnih trgih in dvigovanje njegove konkurenčnosti intenzivirali aktivnosti v okviru vsebinskega digitalnega marketinga, izvedli različne poslovne dogodke za tuje organizatorje potovanj in novinarje s poudarkom na trgih z večjo potrošnjo,  sodelovali s poslovnimi združenji, ki ciljajo na zahtevnejši segment turistov, se udeleževali najpomembnejših mednarodnih borz in drugih predstavitev, krepili razvoj in trženje ključnih produktov, kot so kongresni, zdraviliški in outdoor turizem, gastronomija, kultura, in 5-zvezdičnih doživetij v okviru projekta Slovenia Unique Experiences in drugega kot predvideva Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma vse z namenom nadaljnje rasti prilivov iz naslova izvoza potovanj,« je izpostavila mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO).

Več informacij vam je na voljo v medijskem središču.

 

mag. Livija Kovač Kostantinovič
Vodja korporativnega PR

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 589 85 65

E: livija.kovac@slovenia.info
W: www.slovenia.info

5. 2. 2019

Avtor

Administrator