Turizem

Z župani o izzivih slovenskega turizma 

Ljubljana, 7. februarja 2019 – V Ljubljani se bodo danes na povabilo Slovenske turistične organizacije (STO) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) na drugem srečanju Sveta vodilnih destinacij slovenskega turizma sestali župani in županje tridesetih (od opredeljenih 34-ih) vodilnih destinacij slovenskega turizma. Udeležba s strani skoraj vseh vodilnih destinacij potrjuje zavedanje o velikem pomenu usklajenega delovanja krovne in lokalne ravni za uspešen in učinkovit razvoj turizma v skladu s cilji aktualne turistične strategije.  

Svet županov vodilnih destinacij slovenskega turizma je v skladu s tem nastal za obdobje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, s ciljem krepitve povezav med krovno in lokalno ravnjo ter za podporo aktiviranju potencialov slovenskih turističnih destinacij.

Na današnjem srečanju na Ljubljanskem gradu bosta uvodoma prisotne župane s ključnimi ukrepi na krovni ravni seznanila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, in direktorica STO, mag. Maja Pak. V nadaljevanju bo o priložnostih, ki jih prinaša povečana turistična taksa, spregovoril predsednik Komisije za turizem Skupnosti občin Slovenije Peter Misja, sicer župan Občine Podčetrtek.

Osrednji del srečanja je zasnovan kot prostor za razpravo z naslednjimi tematikami: (1) razvojne prioritete na ravni destinacij, (2) kaj potrebuje okolje na lokalni ravni za učinkovito ustvarjanje višje dodane vrednosti in s tem ustreznejšo cenovno pozicijo, (3) pobude in predlogi za aktiviranje potencialov slovenskih turističnih destinacij.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izpostavlja vlogo županov vodilnih destinacij kot najpomembnejših deležnikov za usklajeno in učinkovito izvajanje nove turistične strategije na lokalni ravni: »Razdelitev Slovenije na štiri makro destinacije in 34 vodilnih destinacij se je izkazala za dobro potezo. Ta omogoča boljši razvoj turističnih destinacij in produktov, obenem pa tudi učinkovitejšo promocijo Slovenije. Napredek pri razvoju vodilnih destinacij je precejšen, še posebej nas veseli, da se prebujajo destinacije, ki so bile na turističnem zemljevidu neprepoznavne. Seveda pa si želimo, da bi rasle vse – od prve do zadnje – saj ste vodilne turistične destinacije jedro slovenskega turizma. Okoli vas se formira ponudba, ve določate smeri gibanja gostov in v veliki meri vplivate na to, kako dolgo bodo gostje bivali v Sloveniji.«

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, izpostavlja pomen destinacij: »Krovna zgodba zelene butične Slovenije za 5-zvezdična doživetja bo tako močna, kot bomo močni na področju produktov, ponudbe in doživetij na destinaciji. Temeljno poslanstvo Slovenske turistične organizacije je navdihovanje za obisk Slovenije, vendar pa je danes ključna odlična izkušnja in dobro delujoča destinacija, ki lahko ponudi edinstvena doživetja – takšna, ki jih je mogoče doživeti zgolj tam. Verjamemo, da smo pri tem skupaj lahko močnejši, zato tako na promocijskem kot razvojnem področju še nadalje krepimo sodelovanje z našimi partnerji v destinacijah.« 

Velik pomen sodelovanja vseh deležnikov, med njimi tudi občin, za uspešen nadaljnji razvoj slovenskega turizma izpostavlja Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Za doseganje zastavljenih ciljev in vizije slovenskega turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je izjemnega pomena sodelovanje vseh deležnikov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, prav tako pa tudi medresorsko povezovanje. Le s skupnimi močmi bomo oblikovali 5-zvezdična doživetja in butično turistično ponudbo, s katero bodo pričakovanja turistov presežena. Prav v vsakem kotičku naše države imamo namreč velik potencial za to

Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, ob današnjem srečanju poudarja: »Turizem se kot pomembna gospodarska panoga vse bolj razvija, v zadnjih letih tudi v Sloveniji. Rezultat dobrega dela na različnih področjih je bistveno povečanje prihodov in nočitev gostov. Vsi rezultati pa so zelo povezani z delom v lokalnih skupnostih. Ne samo, da moramo skrbeti za ustrezno infrastrukturo, potrebno je tudi vlaganje v promocijo in razvoj turističnega produkta. Tega se v občinah zelo zavedamo. Veseli nas, da smo lahko pri pripravi Zakona o spodbujanju turizma aktivno sodelovali in da je višina turistične takse s tem zakonom v pristojnosti občin. Vsaka občina se lahko samo odloči o višini turistične takse, seveda pa je pomembno, da se ta sredstva vračajo v turizem in s tem omogočajo boljši turistični razvoj«.

Več informacij vam je na voljo v medijskem središču.

 

 

mag. Livija Kovač Kostantinovič
Vodja korporativnega PR

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 589 85 65

E: livija.kovac@slovenia.info
W: www.slovenia.info

7. 2. 2019

Avtor

Administrator