Kultura

abilo. Ana Kocjančič: PROSTOR V PROSTORU – Scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991, predstavitev nove publikacije SLOGI (v sredo, 20. 2. ob 11. uri)

Slovenski gledališki inštitut Vas vljudno vabi na predstavitev nove publikacije PROSTOR V PROSTORU Scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991 avtorice Ane Kocjančič, ki bo vsredo,20. februarja 2019,ob 11. uri v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana).

Knjiga Ane KocjančičPROSTOR V PROSTORU – Scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991je obsežna strokovna monografija “s pomočjo katere bralec popotuje po pomembnih postajah zgodovine slovenske scenografije, gledališča, likovne umetnosti in kulture nasploh,” kot je zapisal recenzent dr. Tomaž Toporišič. Monografija je razdeljena v dve knjigi. V prvi knjigi avtorica obravnava obdobje od začetkov do druge svetovne vojne, v druga knjiga pa se ukvarja s sodobnim gledališčem po drugi svetovni vojni do slovenske osamosvojitve leta 1991. Recenzent dr. Gašper Troha je o knjigi zapisal: “Ana Kocjančič prehodi dolgo pot slovenskega gledališča oz. njegove scenografije od 17. stoletja do danes. Njena monografija je temeljno delo slovenske teatrologije, saj sintetično oriše razvoj scenografskih rešitev od improviziranih rešitev in dvodimenzionalnosti razsvetljenskega gledališča, preko plastičnosti odrskih rešitev in rahlega pljuska zgodovinskih avantgard, do praznjenja odra po 2. svetovni vojni, njegove dematerializacije in heppeninga v sedemdesetih. Od tam se gledališki prostor osamosvaja v nekatere avtopoetike, danes pa ponovno niha med praznim odrom in bleščečimi scenografijami, ki dodobra izkoriščajo možnosti sodobnih medijev (luči, video, film …). Kar je pri vsem tem najbolj presenetljivo in razveseljivo, je dejstvo, da se ob branju zavemo, kako pravzaprav beremo zgodovino slovenskega gledališča, čeprav skozi specifično optiko gledališkega prostora.”

Knjiga je izdana s finančno pomočjo Javne agencije za knjigo RS in Ministrstva za kulturo RS in je izšla v zbirki Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta.

Umetnostna zgodovinarkamag. Ana Kocjančič(1977) je leta 2006 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani končala podiplomski študij na temo “Scenografija v slovenskih dramskih gledališčih med obema vojnama (1918–1941)”. Bila je strokovna sodelavka za področje scenografije in gledališke tehnike pri pripravi novega gledališkega terminološkega slovarja ter soavtorica izdane publikacije (2008, SAZU, Ljubljana). Trenutno je zunanja strokovna sodelavka Slovenskega gledališkega inštituta. Raziskuje zgodovino slovenske scenografije, njeno povezavo z razvojem slovenske likovne umetnosti in vplive evropskih gledaliških gibanj ter evropske likovne umetnosti na njen razvoj. Je avtorica člankov in televizijskih ter radijskih oddaj o razvoju slovenske scenografije doma in v tujini.

Monografijo bosta predstavili avtoricamag. Ana Kocjančičin urednicamag. Mojca Jan Zoran.

Lepo vabljeni!

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana,

T:(01) 241 58 00,E:slogi@slogi.si,www.slogi.si

12. 2. 2019

Avtor

Administrator