Kultura

Goriška literarna prepletanja, sreda, 20. 2. 2019, ob 18.00, Goriška knjižnica Franceta Bevka

Na Slovenskem in v drugih evropskih deželah sta bila pomen in vloga pisateljic v zgodovini velikokrat spregledana. Predavanje se bo osredotočalo na glavne izsledke doktorske disertacije, ki predstavlja recepcijo evropskih avtoric na slovenskem ozemlju od začetka 19. stoletja do konca prve svetovne vojne. Na predavanju bodo ponovno obujena številna imena pisateljic, ki so bila znana v svetu evropske kulture 19. stoletja, vendar pa so danes večinoma pozabljena. V nasprotju z nekaterimi slovenskimi primerjalnimi literarnimi študijami, v katerih so tuje avtorice komaj omenjene, bo predavanje pokazalo, da so bile evropske pisateljice v raziskanem obdobju in prostoru dobro sprejete ter da so imele več vpliva na slovensko literaturo, kot je bilo doslej predstavljeno. Na predavanju bodo predstavljene različne vrste recepcije pisateljic, in sicer recepcija v slovenskem in nemškem časopisju, ki je izhajalo na Slovenskem, recepcija v katalogih javnih in privatnih izposojevalnih knjižnic ter v repertoarju slovenskih gledališč. V nadaljevanju se bo predavanje dotaknilo slovenskih prevodov literarnih del evropskih pisateljic, v zadnjem delu pa bodo predstavljeni literarni vplivi, saj so bile evropske pisateljice sprejete med slovenskimi avtorji in avtoricami na različne načine – o njih so razpravljali v svoji korespondenci, citirali so jih v svojih delih, zapiskih ali dnevnikih, o avtoricah so objavljali članke in nekrologe ter recenzije njihovih del, prevajali pa so tudi njihova dela. S predavanjem bomo obeležili 165. obletnico rojstva slovenske pisateljice in pesnice Pavline Pajk (1854–1901), zato bo posebej osvetljena njena vloga pri slovenski recepciji evropskih avtoric. Tanja Badalič je doktorirala na področju primerjalnih študijev idej in kultur. Raziskovalno se ukvarja z literarno recepcijo avtoric v dolgem 19. stoletju in ekokritiko – smerjo v literarni vedi, ki kritično preučuje odnos človeka do okolja ter nečloveških živali v literaturi. Vodi vaje iz svetovne književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Piše krajša literarna besedila in pesmi z ekološko ter etično tematiko, v katerih narava in živali zavzemajo osrednje mesto. Svoja dela tudi ilustrira.

 

19. 2. 2019

Avtor

Uredništvo