Splošno

Čebelarska zveza Slovenije se že 11 let zavzema za več slovenske hrane v javnih institucijah!

 

Med

Slovenski čebelarji smo orali ledino na področju promocije uživanja
slovenske hrane, po 11 letih smo spoznali, da je bilo naše razmišljanje
pravilno, morda celo vizionarsko!

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je pred več kot 11 leti spoznala, da je
edina pravilna pot v pridelavi in uživanju lokalne hrane. Da pa bi o pomenu
uživanja lokalne hrane osvestili javnost, pa je ključnega pomena promocija
lokalne hrane, v našem primeru slovenskega medu. Takrat je bilo v javnosti
milo rečeno »zločinsko« naglas govoriti o uživanju slovenske ali lokalno
pridelane hrane, češ da EU tega ne dovoljuje, da bomo kaznovani … skratka
NE in NE. ČZS je ne glede na to že takrat javno poudarjala pomen uživanja
lokalno pridelane hrane in to dokazala z izvedbo in javno promocijo
medenega zajtrka, ko so otroci zajtrkovali med slovenskih čebelarjev. Že
takrat smo si upali naglas reči: »Uživajmo lokalni med in ga kupujmo
neposredno iz rok lokalnih čebelarjev, saj je lokalni med najboljši!«
Na pobudo ČZS je zajtrk leta 2011 prerastel v tradicionalni slovenski zajtrk
(zajtrk sestavljen iz lokalne hrane – med, kruh, maslo, mleko , jabolko), kjer
so tudi drugi deležniki projekta upali že bolj naglas reči »jejmo slovensko
hrano«, saj je bil ta dan sprejet na nacionalni ravni. ČZS je zatem predlagala,
da se razglasi še dan slovenske hrane, ki ga je Vlada RS leta 2012 tudi
razglasila. Od takrat dalje je vse podrejeno promociji lokalne hrane in
ozaveščanju ljudi, da je lokalno najboljše.
Po več kot 11 letih lahko ugotovimo, da smo slovenski čebelarji orali ledino
na področju promocije uživanja slovenske hrane. Po 11 letih smo spoznali, da
je bilo naše razmišljanje pravilno, morda celo vizionarsko!! Odlična slovenska
hrana sodi na mize Slovencev, sodi v javne institucije in zato je prav, da
odkrito in naglas povemo, da je naša lokalna hrana najboljša!
V zadnjem času se posamezniki izpostavljajo z drzno idejo, da v slovenske
vrtce, šole, bolnišnice in domove za starejše pripeljejo še več ali celo vso
hrano, ki je pridelana na lokalni ravni. Ovira, ki jo posamezniki zaznavajo,
prav tako pa tudi ČZS in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, je v veliki
meri v sistemu javnih naročil. Cilj bi moral biti, da nas nobena birokratska
ovira ne zadržuje, da vse količine lokalno pridelane hrane navsezadnje
končajo na krožnikih naših otrok, starostnikov, bolnikov itd.
ČZS vsa ta prizadevanja podpira in čestita vsem, ki razmišljajo v smeri večje
pridelave in potrošnje lokalno pridelane hrane za drzno, a uresničljivo idejo.
Lokalno pridelana hrana na slovenskih mizah ima širši pomen in
multidisciplinaren učinek: obdelano zemljo, podporo lokalnim kmetom,
podporo lokalnemu gospodarstvu, čebelarstvu, kakovostnejšo hrano, ki jo
nudimo svojim otrokom, bolnikom, starostnikom, in še bi lahko naštevali. Zato
bodimo v prihodnje ambiciozni in omogočimo javnim institucijam nakup
lokalno pridelane hrane brez birokratskih težav, da bo ta hrana čim večkrat,
še bolje pa vsakodnevno na mizah Slovencev! Slovenci si zaslužimo
najboljše in to je NAŠA SUPER HRANA!

Boštjan Noč, predsednik ČZS

21. 2. 2019

Avtor

Uredništvo