Splošno

Kulturni dom Nova Gorica uspešno proti svoji štiridesetletnici

 

V petek, 22. februarja 2018, je Svet zavoda soglasno sprejel Letno poročilo Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2018. Uspešno zasledovanje začrtanih programskih ciljev osrednjega kulturnega središča na Goriškem, smo tudi v lanskem letu podkrepili z lepim obiskom naših prireditev.

V letu 2018 smo organizirali 549 dogodkov, ki so se odvili tako v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica in novogoriške Mestne galerije kot tudi na številnih drugih lokacijah, kjer gostujemo in sodelujemo v sklopu naših ciklov in festivalov. Te dogodke na glasbenem, likovnem in filmskem področju je obiskalo 63.379 ljudi.

Od tega je lanski glasbeni program skupaj s ciklom pogovornih srečanj Potohodci obsegal 175 dogodkov in pritegnil 16.191 obiskovalcev, pod okriljem Mestne galerije Nova Gorica pa smo uresničili 180 dogodkov, ki se jih je udeležilo 7.752 ljubiteljev vizualne umetnosti.

Naš zavod ima v odloku kot javno službo opredeljen tudi umetniški film. V okviru filmske ponudbe smo lansko leto ponudili 119 filmskih projekcij umetniškega in kakovostnega filma ter 8 predavanj oz. predstavitev na temo filma, ki so v malo dvorano privabili 9.930 ljubiteljev sedme umetnosti. Kljub temu, da je dandanes še vedno slišati izjavo »Nova Gorica nima kina«, si znotraj našega poslanstva in uresničevanja ciljev zavoda resnično prizadevamo za širjenje kakovostnih filmskih vsebin. Ob tem pa gre seveda razumeti, da jih lahko kot javni zavod izvajamo le znotraj finančnih in kadrovskih okvirjev, ki so nam omogočeni ter predvsem znotraj dotrajanih prostorov našega doma, ki bo 8. februarja 2020 praznoval svojih častitljivih 40 let delovanja.

Kulturni dom Nova Gorica namenja veliko pozornosti tudi kulturno-vzgojnim programom za različne starostne stopnje otrok in mladine znotraj katerih izstopajo programi Glasbene mladine, pri katerih sodelujemo s petimi goriškimi občinami, kjer po številu prireditev sodimo v sam slovenski vrh. V lanskem letu smo iz tega naslova organizirali 108 dogodkov za 6.112 otrok in mladostnikov.

Znotraj galerijskega programa gre izpostaviti tudi našo Likovno šolo, ki je v tretjem letu delovanja z lanskimi 78 srečanji pod svojim okriljem iz-šolala 51 udeležencev, od otrok do odraslih. Posebej nas veseli uspeh naših učiteljev, ki znotraj naše šole s svojim mentorstvom pripravljajo tudi dijake na sprejemne izpite Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. H kulturno-vzgojnim programom štejemo tudi šolski filmski program, katerega (22 lanskih filmskih projekcij) si je ogledalo 2.636 otrok, mladine in njihovih spremljevalcev.

Izpeljavo vseh omenjenih programov, splošne materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje stavbe novogoriškega Kulturnega doma Nova Gorica krijemo s sredstvi ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, Ministrstva za kulturo RS, sosednjih občin in nekaj sponzorskih oziroma donatorskih sredstev. Veliko omenjenih stroškov pa krijemo tudi iz t.i. tržne dejavnosti. Na tem mestu bi se zato radi iskreno zahvalili vsem obiskovalcem in uporabnikom naših dvoran. Samo v lanskem letu beležimo 67 gostovanj, ki nastajajo tudi ob naši administrativno-tehnični podpori, in so v naš kulturni hram pritegnila 20.858 obiskovalcev. Del lastnih sredstev lahko zato namenjamo tudi izrednim vsebinam, ki niso javno (so)financirane, bogatenju obstoječega programa in investicijskemu vzdrževanju stavbe.

Kulturni dom Nova Gorica je ob vsem tem tudi ustanovitelj in upravitelj Kulturno-informacijske stične točke KiT, ki že tri leta deluje na Trgu Evrope. V svoje prostore na železniški postaji v Novi Gorici je točka v lanskem letu privabila 8.600 obiskovalcev iz 54-ih različnih držav. Plod  čezmejnega delovanja, ki ga utrjujemo s KiT-om, je tudi finančna podpora sosednje občine Gorice, ki poleg rednega financiranja Mestne občine Nova Gorica omogoča delovanje skupne informacijske stične točke in uresničevanje njenih ciljev.

Poslovno leto 2018 smo tako uradno sklenili z zadovoljstvom, tako finančnim kot tudi tistim vezanim na naše opravljeno delo, ki je plod celotnega kolektiva zaposlenih, zunanjih izvajalcev in pogodbenih (so)delavcev ter študentov in dijakov, ki nam s predanostjo in strokovnostjo pomagajo pri uresničevanju in zasledovanju naših ciljev in meril.  Na tem mestu gre zahvala tudi in predvsem vsem obiskovalcem, ki skupaj z nami pišejo uspešno zgodbo in nam pomagajo ohranjati plamen profesionalne kulture v našem mestu. Tudi v prihodnje bomo stremeli k oblikovanju dobrih ustvarjalnih odnosov, ki bodo obrodili nove uspehe in poslovna zadovoljstva.

 

Barbara Poša Belingar

koordinator in organizator kulturnih programov

odnosi z javnostmi

Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

+386 5 335 40 13

+386 41 775 089

www.kulturnidom-ng.si

 

 

26. 2. 2019

Avtor

Administrator