Gospodarstvo

BREXIT

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo od 29. marca 2019, torej dve leti po uradnem obvestilu, ne bo več članica Evropske unije. V primeru, da bo dogovorjeno prehodno obdobje od 30. marca 2019 do konca leta 2020, bodo še naprej veljala določena pravila enotnega trga in carinske unije.Ko bo  Velika Britanija izstopila iz EU in postala tretja država, bo za začasni uvoz blaga v Veliko Britanijo potreben ATA zvezek (ATA Carnet).
Prav tako boste lahko za dokazovanje porekla blaga pridobili Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin).
Oba mednarodna dokumenta izdaja Gospodarska zbornica Slovenije.

Na spodnjih povezavah je več informacij glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije: spletna stran FURS, dopis FURS za gospodarske subjekte ter sporočilo Evropske komisije za medije:

http://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Priloga_1_Dopis_za_gospodarske_subjekte.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_sl.htm

27. 2. 2019

Avtor

Administrator