Gospodarstvo

Mestna občina Ljubljana s konzorcijem družb Petrol in Resalta prejela ugledno evropsko nagrado za energetsko obnovo Ljubljane

Mestna občina Ljubljana je s konzorcijem družb Petrol in Resalta na Investicijskem forumu županov, ki se je odvijal 20. februarja 2019 v Bruslju, prejela evropsko nagrado European Energy Service Award 2019 v kategoriji projekti za projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL 1). Nagrado je iz strani Petrola prevzela mag. Blaženka Pospiš Perpar, direktorica za tehniko in trženje Petrolovih energetskih rešitev v Energetskih rešitvah v javnem in komercialnem sektorju.

V sklopu projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL 1) je Petrol v konzorciju z družbo Resalta v Ljubljani energetsko saniral 48 objektov po modelu energetskega pogodbeništva. Skupna investicija v sanacijo objektov je znašala cca 15 milijonov evrov, sanirani so bili vrtci, osnovne šole, športne dvorane in javne zgradbe. S tem je bilo prihranjenih več kot milijon evrov na letni ravni, kar predstavlja približno 500 gospodinjstev. Osrednji cilj projekta je bilo izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. S sanacijami so uspešno zmanjšali izpuste CO2 za približno 3.000 ton letno, ter s tem ohranili kar 175.000 dreves. Za izvedbo projekta je bilo potrebno premostiti kar nekaj izzivov, poleg obsežne koordinacije in natančnega načrtovanj, v izogib motenju procesov v šolah in vrtcih, je bilo potrebno pridobiti še soglasja arhitektov za obnovo objektov, ki sodijo pod varstvo kulturne dediščine.

Na fotografiji so z leve: Michael Geißler (Berlinska energetska agencija), Blaženka Pospiš Perpar (Petrol), Alenka Loose (MOL), Matic Baškovč (Resalta) in Peter Liese (član evropskega parlamenta, koordinator Komiteja za okolje, javno zdravje in varno hrano).

Janez Grošelj, direktor Energetskih in okoljskih sistemov v Petrolu je ob prejemu nagrade ponosno povedal:»Poleg tega da so obnovljeni objekti na novo zadihali ob vseh omenjenih posodobitvah, je največja dodana vrednost prav gotovo v prispevku k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in krepitvi zavedanja, da je pametno in učinkovito upravljanje z viri nujno za trajnostni razvoj družbe. Veseli nas, da skupaj napredujemo v smeri zelenih pametnih mest in da Petrol postaja prepoznan partner v državi na področju energetsko učinkovitega vodenja mest ter same pametne infrastrukture v mestih.«

Trenutno je v teku drugi del sanacije objektov (EOL 2), v okviru katere bodo energetsko saniranih še 11 objektov, tokrat v konzorciju z družbami Petrol, Resalta in Javna razsvetljava Ljubljana. Skupna investicija v projektu EOL 2 znaša skoraj 5 milijonov evrov, pri prenovi pa so zajamčeni letni prihranki v višini več kot 300 tisoč evrov, kar znaša za ogrevanje in električno energijo za približno 85 gospodinjstev. Tudi te prenove bodo okolju prijazne, saj bomo s sanacijo zmanjšali izpust toplogrednih plinov za kar 463 ton letno, kar pomeni, da bo zmanjšanje CO2 na letni ravni, kolikor ga na leto vsrka 51 ha gozda, kar je ekvivalentno 22.000 dreves.

Z implementacijo ukrepov znotraj projekta EOL in s primerom javno zasebnega partnerstva je projekt primer dobre prakse ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Evropski uniji. Poleg prihrankov, pozitivnih vplivov na okolje ter zadovoljstva končnih uporabnikov, je Petrolu uspelo uvesti tudi nov izobraževalni program na temo učinkovite rabe vode, energije ter obnovljivih virov. Mestna občina Ljubljana je namreč del prihrankov v višini 10 % namenila izobraževanju otrok v ljubljanski regiji. Skupaj z Zavodom 404, Montel Energetiko.NET in Petrolom je ekipa Mestne občine Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, za letošnje šolsko leto že pripravila in začela izvajati aktivnosti izobraževanja otrok v šolah in vrtcih na področju energetske učinkovitosti in varčne rabe energije. Izjemno vzpodbudno je, da bo program potekal kar 15 let in s tem vplival na spreminjanje navad pri rabi energije.

»Petrolova vizija je pomagati družbi na poti transformacije v nizkoogljično družbo. Z vključitvijo trajnostnih vsebin v izobraževalne programe je Petrol dosegel še več, kot je načrtoval, saj otroci razvijajo kompetence vseživljenjskega učenja in se učijo bolj gospodarnega ravnanja z energijo v naši družbi,« pojasni Jože Torkar, direktor Energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju v Petrolu.

Več o projektih celovite energetske sanacije si lahko preberete tukaj.

O Investicijskem forumu županov
Na Investicijskem forumu županov, ki se odvija v organizaciji Evropske komisije in Agencije za mala in srednja podjetja (EASME), so letos razpravljali na temo financiranja projektov na področju energetske učinkovitosti in varčne rabe energije. Evropska nagrada za energetske storitve, ki jo v sklopu dogodka podeljujejo, se podeljuje za izstopajoče rezultate ali prizadevanja na področju energetskih storitev v Evropi projektom in podjetjem, ki so prispevali k razvoju evropskega trga energetskih storitev v treh kategorijah: za promotorje, za izvajalce in za projekte.

Foto in PR: Petrol

28. 2. 2019

Avtor

Administrator