Na varuhov naslov je leta 2018 po e-pošti, spletnem obrazcu, telefonu in pošti prispelo 1865 odzivov, kar je 428 več kot leto prej in največ od začetka delovanja varuha leta 2008. Največ jih je bilo podanih avgusta (259), predvsem v zadevi Intervju/Dežman, o kateri je varuhinja napisala poročilo z mnenji in priporočili. Tradicionalno veliko je bilo tudi odzivov v povezavi z državnozborskimi in lokalnimi volitvami. Več kot polovica obravnavanih o

dzivov se je nanašala na programe Televizije Slovenija (54 %), sledila so razpršena vprašanja, povezana z delovanjem in ustrojem RTV-prispevka (od jezikovne kulture do RTV-prispevka in oglasov; skupaj 27 %), sledili so odzivi na MMC (12 %) in Radiu Slovenija (7 %).

Kljub rekordnemu številu odzivov nobeno vprašanje ni ostalo brez odgovora, razen če je bilo nerazumljivo ali žaljivo; izločenih je bilo 190 takšnih sporočil. Varuhinja je s pomočjo vodstva RTV Slovenija, urednikov, novinarjev in ostalih zaposlenih na javni radioteleviziji odgovorila na vsa sporočila, ki so bila primerna za obravnavo. Varuhinja je napisala tudi 33 priporočil za izboljšanje kakovosti programa in storitev, odpravo nedoslednosti in napak ter preprečitev njihovega ponavljanja.

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski. Foto: RTV SLO

Glede spoštovanja programskih standardov ter poklicnih meril in načel novinarske etike je bilo največ odzivov na oddaje Informativnega in Kulturno-umetniškega programa TV Slovenija, Prvega programa RA Slovenija in novičarskega portala MMC. Gledalci so se pogosto pritoževali tudi zaradi sheme, ponovitev in oglasov, poslušalci zaradi glasbe, uporabniki MMC pa zaradi moderiranja komentarjev.

Vsebinske pritožbe so se največkrat nanašale na natančnost, preverjanje, verodostojnost virov, celovitost, nepristranskost, obseg mnenj, pravila žanrov, uravnoteženost pogovornih oddaj, obravnavo ranljivih družbenih skupin, izbor tem, mešanje promocije in informacije ter javn

Igor E. Bergant in Ilinka Todorovski. Foto: RTV SLO

o delovanje programskih ustvarjalcev.

Varuhinja je pridobivala pojasnila o uredniških odločitvah v vseh programih in odgovore o delovanju različnih enot in Zavoda. Izstopale so pritožbe zaradi uvedbe obvezne registracije za ogled arhivskih TV-vsebin 1. aprila 2018. Pojasnjevala je tudi, kaj vse je javni medijski servis; številne pritožbe so slonele na mitih, da je RTV enako kot televizija in da se RTV plačuje, komercialne televizije pa so zastonj.

Ustvarjalcem je varuhinja največkrat pojasnjevala, da vsaka kritika ali pritožba še ni gonja ali napad, občinstvu pa, da varuh ne izreka kazni, ampak predlaga izboljšave. Varuhinja Ilinka Todorovski po dveh letih opravljanja tega dela verjame, da je spoštljivo komuniciranje s plačniki RTV-prispevka naložba v partnerski odnos, medsebojno razumevanje, zaupanje in spoštovanje.

»Pot je dvosmerna, vsak se je nekaj naučil, če se je hotel: javnost o medijskih zakonitostih, ustroju Zavoda in programskih dilemah, ustvarjalci pa o tem, kakšna so pričakovanja, kako pomembna sta strokovnost ter vsakokratna poklicna in etična presoja, zakaj napak ni smiselno pomesti pod preprogo in tudi, da ne morejo imeti vedno edini prav.«

Ilinka Todorovski