Finance

Sporočilo za javnost – Banka Slovenije o predlogu Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Spoštovani,

Banka Slovenije je danes predstavila stališče glede novega predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.

Na Banki Slovenije pozdravljamo namero vlade po ureditvi postopkov sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. V interesu Banke Slovenije je, da se sprejme zakonska rešitev, ki bo zagotavljala učinkovito sodno varstvo in transparentne procese. V tej luči podajamo naše mnenje in predloge za spremembe predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Izpostavljamo predvsem neustreznost v zakonu podane rešitve, ki uvaja koncept objektivne odgovornosti Banke Slovenije ter bi v primeru ugotovljenega prikrajšanja pomenila nedovoljeno monetarno financiranje in s tem poseg v neodvisnost delovanja Banke Slovenije. Predlagamo pa tudi dopolnitve, ki bi povečale transparentnost postopkov, tako v luči sodelujočih ekspertov, opredelitve vloge vseh udeležencev v takratnih postopkih, kot tudi glede razkritja morebitnih upravičencev iz zakona.

Sporočilo za javnost je v celoti na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

5. 3. 2019

Avtor

Administrator