Finance

Povzetek makroekonomskih gibanj, marec 2019 – K še vedno visoki lanski gospodarski rasti prispevali predvsem domači dejavniki

Spoštovani,

izšla je publikacija Povzetek makroekonomskih gibanj, marec 2019.

 

Iz vsebine: V evrskem območju se je konec lanskega leta gospodarska aktivnost nadalje umirila, podobna gibanja se nadaljujejo tudi letos. V Sloveniji je bila upočasnitev gospodarske rasti v tem obdobju precej manjša. Umirjanje tujega povpraševanja je upočasnilo rast izvoza, relativno visoko rast pa so podpirali domači dejavniki. Rast zaposlenosti je lani ostala visoka, podjetja pa še naprej poročajo o pomanjkanju iskanih profilov delavcev. Ob tem so lani plačni pritiski ostali še zmerni, rast plač pa v okviru rasti produktivnosti. Inflacija, tako v celotnem evrskem območju kot v Sloveniji, ostaja nizka. Ob višjih rasteh cen storitev k temu prispevajo predvsem nižje cene energentov.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

6. 3. 2019

Avtor

Administrator