Finance

Mesečna informacija o poslovanju bank, marec 2019 – V lanskem letu nadaljevanje ugodnih razmer v bančnem sistemu

Spoštovani,

izšla je publikacija Mesečna informacija o poslovanju bank, marec 2019.

 

Iz vsebine: Bilančna vsota slovenskega bančnega sistema se je ob ugodnih gospodarskih razmerah lani drugo leto zapored povečala, ob čemer je bil prirast vlog nebančnega sektorja enkrat večji od prirasta posojil nebančnemu sektorju. Kakovost bančnih naložb se je nadalje izboljšala, delež nedonosnih izpostavljenosti se je znižal v vseh segmentih kreditnega portfelja. Bančni sistem je sicer lani posloval z visokim dobičkom pred obdavčitvijo, vendar je bila neto obrestna marža še vedno nizka glede na dolgoročno povprečje.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

7. 3. 2019

Avtor

Administrator