Gospodarstvo

Petrol sodeloval na prvem zelenem zajtrku “GreenTech Innovation”

Center energetsko učinkovitih rešitev je v letu 2018 zasnoval serijo aktivnosti pod nazivom – GreenTech Innovation, katerih cilj je krepiti ukrepe za spodbujanje zelenega gospodarstva, ki predstavlja odgovor na trajnostni razvoj in podnebno energetske izzive. Prvi tovrstni dogodek je bil v petek, 8 marca 2019, v Hotelu Union. Na tovrstnem dogodku je bil prisoten tudi Petrol, ki je s svojimi predstavniki predstavil rešitve za spodbujanje zelenega gospodarstva.

Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) je v petek, 8. marca, v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana (v okviru projekta Urban-E) gostil prvi Zeleni zajtrk “GreenTech Innovation”. Dogodek je povezal ključne deležnike, ki bodo v prihodnje odgovorni za doseganje podnebnih ciljev, kot jih narekuje EU. Po jutranjem mreženju z udeleženci je sledil uvodni nagovor, ki je pripadal mag. Roku Vodniku, članu uprave Petrol d.d. in predsedniku Sveta zavoda CER: »Danes ni več vprašanje ali moramo stremeti k obnovljivim virom energije, zavedanje že obstaja. Vprašanje pa je, kako hitro in na kakšen način bomo do teh ciljev prišli? Šele s povezovanjem vseh deležnikov, od države in mest do širše družbe, bomo uspešni. Slovenijo moramo namreč pozicionirati kot referenčno državo, državo, po kateri se bodo zgledovali v tujini, ko govorimo o razvoju zelenih tehnologij, zelenih investicij, zelenega gospodarstva.« Dodatno je izpostavil, da so CER ustanovila štiri podjetja, zdaj jih je vključenih že skoraj 30. Ob tem dodaja: »CER deluje povezovalno na področju promocije energetsko učinkovitih rešitev in zelene tehnologije. Z aktivnim delovanjem naših članov v sekcijah: trajnostna mobilnost, trajnostna gradnja in nepremičnine ter inovativna energetika bomo do junija 2019 pripravili predstavitev predlogov konkretnih rešitev na področju davkov, spodbud in zakonodajnih rešitev.«

Udeležence je pozdravila tudi izvršna direktorica CER Ana Struna Bregar in ob tem poudarila poslanstvo Centra energetsko učinkovitih rešitev, ki se skriva v povečevanju energetske učinkovitosti z namenom pospeševanja zelenega gospodarstva: »V ospredje moramo postavit človeka, kakovost bivanja in varovanje okolja. Tukaj moramo poiskati ukrepe, kako to doseči. Potrebujemo torej merljive ukrepe, ki bodo ključne akterje, odločevalce, podjetja, organizacije in posameznike, spodbudili k sodelovanju.«

Nato je bil k besedi povabljen Blaž Pongračič, član kabineta evropske komisarke za promet mag. Violete Bulc, Evropska komisija, ki je med drugim dejal, da razogličenje in zelene tehnologije predstavljajo prihodnost, ki spodbujajo medsektorsko sodelovanje, saj bomo le tako dosegli brezogljično družbo.

Sledila je prestavitev dobrih praks, ki že danes s svojimi zelenimi inovacijami vplivajo na gospodarstvo in lokalne skupnosti. Med njimi je tudi projekt Urban-E. Projekt, ki ga je predstavil Miha Valentinčič, direktor Inovativnih poslovnih modelov, Petrol d.d., zagotavlja celovite rešitve energetske oskrbe in mobilnosti za mesta ter je v zadnjih 10 letih že veliko pripomogel k razvoju nizkoogljične družbe.

Miha Valentinčič je sodeloval tudi v pogovornem omizju, kjer so udeleženci podajali mnenje o tem, kaj bi pripomoglo k temu, da bi bil razvoj zelenega gospodarstva hitrejši. Sogovorniki so bili Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor RS, mag. Hinko Šolinc, v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo, RS, mag. Ana Stanič, angleška odvetnica za EU in mednarodno pravo, E&A Law, Igor Verstovšek, solastnik in prokurist podjetja Cosylab ter Blaž Pongračič, član kabineta evropske komisarke za promet mag. Violete Bulc, Evropska komisija.

Udeležencem zelenega zajtrka predstavljen tudi nagrajen projekt EOL1
Po pogovornem omizju je sledila predstavitev zelenih nagrajenih projektov. Eden izmed tovrstnih projektov je tudi Energetska obnova Ljubljane EOL1, ki je nedavno prejela nagrado “Best energy service award 2019” v kategoriji javnih stavb na “Invest forumu” v Bruslju. V prenovo 48 stavb so bili povezani Mestna občina Ljubljana ter konzorcij družb Petrol in Resalta. Predstavitev projekta sta vodila Alenka Loose, Energetska upravljavka, iz Mestne občine Ljubljana ter mag. Jože Torkar, direktor Energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju, Petrol d.d..

Foto in PR: Petrol

9. 3. 2019

Avtor

Administrator