Gospodarstvo

Posavska komunalna podjetja z okoljevarstvenim projektom povezala 70.000 občanov

 

Za pridelavo hrane, ki nato konča v smeteh, se porabi tretjina vseh kmetijskih zemljišč, vode pa v količini letnega pretoka najdaljše evropske reke Volge. Ker so naravne dobrine omejene, naše naravno okolje pa se krči, se Javno podjetje Komunala Brežice vseskozi zavzema za ohranjanje okolja in čiste narave. Zavedajo se, da je eden izmed glavnih izzivov prihodnosti problematika zavržene hrane in odpadnega olja, pomen pitne vode ter pravilno ločevanje odpadkov. Zato so s projektom Zeleno Posavje – za naravo in zdravje skupaj s partnerskimi podjetji prispevali k ohranjanju čistega okolja. Skupna vrednost projekta je znašala več kot 135.000 evrov, sofinanciral ga je Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR). Dosegli so več kot 27.000 gospodinjstev širše posavske regije, tudi posameznike iz ranljivih skupin.

Novinarska konferenca o regijskem projektu Zeleno Posavje – za naravo in zdravje bo v torek, 12. marca, ob 11. uri v Mestni hiši Brežice (Cesta prvih borcev 22, Brežice). Direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc bo izpostavila rezultate okoljevarstvenega projekta in predstavila akcije, ki so jih izvedli.

S številnimi aktivnostmi so spodbujali k ponovni uporabi stvari po gospodinjstvih, k zmanjšanju odpadne organske hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah, gostinskih obratih in domovih. Prav tako so ozaveščali o kakovosti vode iz pipe, skupaj s šolarji vseh osnovnih šol v brežiški občini pa izpeljali največjo zbiralno akcijo odpadnega jedilnega olja v Sloveniji doslej.

Komunala Brežice je z okoljevarstvenim projektom, v katerega so bila vključena vsa komunalna podjetja iz regije, med njimi še Kostak Krško, Javno podjetje Komunala SevnicaJavno podjetje Komunala Radeče in OKP Rogaška Slatina, še dodatno prispevala k ohranjanju čistega okolja. Čeprav se projekt zaključuje, vsi skupaj nadaljujejo z ozaveščanjem, da je zelena narava pomembna za nas in naše zanamce.

Javno podjetje Komunala Brežice je pred letom dni prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice,Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda.

 

Več informacij:

Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb

Javno podjetje Komunala Brežice

telefona: 07 620 92 75, 041 365 817; e-pošta: petra.grajzl@komunala-brezice.si

11. 3. 2019

Avtor

Administrator