Splošno

Posavska komunalna podjetja s projektom Zeleno Posavje – za naravo in zdravje zaščitila več kot 3 milijarde litrov vode na planetu

 

»Vsaka sprememba se prične z majhnimi koraki, ki lahko s sodelovanjem in povezovanjem postanejo gibanje ter vplivajo na celotno človeštvo,« je na novinarski konferenci o projektu Zeleno Posavje – za naravo in zdravje povedala direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc.

 

Eden izmed pomembnih korakov na poti do okoljskih sprememb je regionalni projekt Zeleno Posavje – za naravo in zdravje, v okviru katerega je Komunala Brežice skupaj s partnerskimi podjetji Kostak, Javnim podjetjem Komunala Sevnica, Javnim podjetjem Komunala Radeče in OKP Rogaška ozavestila več kot 70.000 prebivalcev posavske regije.

»Z namenom zmanjšanja količine zavržene hrane smo izvedli analizo odpadne hrane v 15 posavskih šolah in dveh gostinskih lokalih. Pridobljeni rezultati sovpadajo s slovenskim povprečjem – v izobraževalnih ustanovah se zavrže od 10 do 40 odstotkov pripravljene hrane, kar znaša do 12 ton zavržene hrane na šolo letno. Z brežiškimi osnovnimi šolami smo izvedli največjo zbiralno akcijo odpadnega olja in zbrali skoraj štiri tisoč litrov te tekočine. S tem smo zaščitili 3 milijarde in 340 milijonov litrov vode na planetu. Občani lahko odpadno olje po novem oddajo v šestih za ta namen postavljenih zbirnikih, in sicer treh v Brežicah in treh v Krškem. Ozaveščali smo o pomenu pitja vode iz pipe, v treh posavskih občinah postavili pitnike in razdelili več kot 400 vrčev za pitje vode iz pipe. Z ločenim zbiranjem kavne usedline smo dosegli, da kar 22 ton kave ni pristalo med mešanimi, ampak biološkimi odpadki. Poskrbeli smo tudi, da se je v zakladnici uporabnih stvari izmenjalo 15.000 kosov še uporabnih stvari, tudi socialno ogroženim družinam, kar je skoraj sedem ton odpadkov manj na naših odlagališčih,« je pojasnila mag. Jadranka Novoselc.

Posneli so film Odnos do okolja je ogledalo naše družbe, s katerim tudi širšo slovensko javnost ozaveščajo o pomenu varovanja narave in okolja. »Z okoljevarstvenim projektom smo skupaj s partnerskimi podjetji prispevali k ohranjanju čistega okolja. Celotna vrednost regionalnega projekta je znašala več kot 135.000 evrov, od tega dobrih 88.000 evrov nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Vesela sem, da družno širimo zavest, da je zelena narava pomembna za nas in naše zanamce. Projekt se po letu dni zaključuje, vendar delo še ni končano. Primeri dobrih praks se naj nadaljujejo tudi v prihodnosti. Zeleno Posavje – za naravo in zdravje je odličen primer medsebojnega sodelovanja za skupno dobro,« je strnila mag. Jadranka Novoselc.

 

Projekt se je zaključil s slavnostjo prireditvijo in podelitvijo priznanj organizacijam, ki so bile vključene v projekt, in z okroglo mizo. Na njej so sodelovali Dušan Harlander iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Teo Hrvoje Oršanič iz Zavoda za varstvo narave, Jože Leskovar s Kostaka, Darko Ferlan s Komunale Brežice in Robert Špiler iz Zavoda Obilje, povezovala pa jo je mag. Ladeja Godina Košir, direktorica Circular Change Inštituta za krožno gospodarstvo.

 

Avtor fotografij: Goran Rovan

 

Javno podjetje Komunala Brežice je pred letom dni prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske

objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda.

 

Več informacij:

Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb

Javno podjetje Komunala Brežice

telefona: 07 620 92 75, 041 365 817

e-pošta: petra.grajzl@komunala-brezice.si

12. 3. 2019

Avtor

Administrator