Avtomobilizem

Znamke koncerna Volkswagen zabeležile solidne rezultate

·         Znamka Volkswagen Osebna vozila z rekordno prodajo – rezultat je bil med drugim obremenjen zaradi WLTP

  • Audi kljub izzivom zaradi WLTP dosegel solidne rezultate – Porsche, Škoda in SEAT z novimi rekordi v prodaji končnim kupcem
  • Bentley in Volkswagen Gospodarska vozila s slabšimi rezultati – Scania in MAN z rastjo prometa
  • Predsednik uprave dr. Herbert Diess: “Kljub neugodnim okoliščinam smo dosegli solidne rezultate. K temu so z intenzivnim delom prispevale vse koncernske znamke.”

 

Wolfsburg (Nemčija), 12. marec 2019 – Koncern Volkswagen je tudi v poslovnem letu 2018 zabeležil dober izkupiček s svojo široko ponudbo in solidnimi rezultati, ki jih dosegajo pri posameznih znamkah in s svojimi finančnimi storitvami. Dr. Herbert Diess, predsednik uprave družbe Volkswagen AG, je povedal: “Leto 2018 je bilo za koncern Volkswagen uspešno leto. Dosegli smo solidne rezultate – kljub neugodnim okoliščinam. K temu so z intenzivnim delom prispevale naše koncernske znamke. Zdaj moramo te napore še bolj okrepiti, še bolj povečati tempo in odločno nadaljevati z že začeto transformacijo.”

 

Znamka Volkswagen Osebna vozila je v letu 2018 nadaljevala svojo produktno ofenzivo. Njihov promet se je dvignil za 6,8 odstotka in je znašal 84,6 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami je znašal 3,2 (3,3) milijarde evrov. Pozitiven učinek sta imela povečana prodaja vozil in optimizacija produktnih stroškov. Še boljši rezultat so onemogočili višji stroški prodaje (med drugim zaradi okoljske subvencije), učinki gibanja deviznih tečajev in predhodni izdatki za nove produkte, še zlasti v okviru realizacije električne ofenzive. Veliko izzivov je prinesel tudi preizkusni postopek WLTP. Donos iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami je znašal 3,8 (4,2) odstotka. Kot posledica dizelske problematike so nastale posebne obremenitve v višini –1,9 (–2,8) milijarde evrov.

 

Pri znamki Audi so prihodki od prodaje v poslovnem letu 2018 v težavnih tržnih razmerah dosegli vrednost 59,2 (59,8) milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami je znašal 4,7 (5,1) milijarde evrov. Izboljšana modelska prodajna struktura, pozitivni učinki deviznih tečajev in optimizacija produktnih stroškov niso uspeli povsem izravnati zmanjšanega obsega prodaje vozil in višjih stroškov prodaje, v katerih se zrcalijo predvsem obremenitve zaradi prehoda na preizkusni postopek WLTP, ter višjih popravkov vrednosti sredstev zaradi velikega obsega naložb. Audi je dosegel donos iz

 

 

poslovanja pred posebnimi obremenitvami v višini 7,9 (8,5) odstotka. Kot posledica dizelske problematike so nastale posebne obremenitve v višini –1,2 (–0,4) milijarde evrov. V finančnih kazalnikih znamke Audi so upoštevane tudi vrednosti znamk Lamborghini in Ducati.

 

Prihodki od prodaje pri znamki Škoda so bili v preteklem poslovnem letu s 17,3 milijarde evrov za 4,4 odstotka nad vrednostjo predhodnega leta. Dobiček iz poslovanja se je zmanjšal za 14,6 odstotka in je znašal 1,4 milijarde evrov. Slabši rezultat gre pripisati predvsem negativnim učinkom deviznih tečajev, obremenitvam iz naslova WLTP, višjim stroškom kadra in višjim predhodnim izdatkom za nove produkte. Pozitiven učinek so po drugi strani imeli rast prodaje, optimizacija produktnih stroškov in boljše cenovno pozicioniranje. Donos iz poslovanja je bil v primerjavi s predhodnim letom za 9,7 odstotka manjši in je znašal 8,0 odstotka.

 

Znamka SEAT je v poslovnem letu 2018 nadaljevala s svojim pozitivnim razvojem: prihodki od prodaje so se povečali na 10,2 milijarde evrov in so s tem za 3,1 odstotka presegli rekordno vrednost iz pred­hodnega leta. Dobiček iz poslovanja se je dvignil na 254 (191) milijonov evrov in je prav tako dosegel novo rekordno vrednost. Učinki obremenitev iz povečanja stroškov in iz deviznih tečajev so se več kot izravnali s pozitivnimi učinki količinske in modelske prodajne strukture. Donos iz poslovanja znamke SEAT se je izboljšal na 2,5 (1,9) odstotka.

 

Znamka Bentley je v preteklem poslovnem letu zabeležila prihodke od prodaje v višini 1,5 milijarde evrov, kar je 16,0 odstotka manj kot v predhodnem letu. Dobiček iz poslovanja se je zmanjšal na –288 (55) milijonov evrov. Rezultat so obremenile predvsem zamude pri zagonu novega modela Continental GT in prestrukturiranje pokojninskega sklada ter učinki deviznih tečajev. Donos iz poslovanja je znašal
–18,6 (3,0) odstotka.

 

Porsche je poslovno leto 2018 spet zaključil zelo uspešno: prihodki od prodaje Porschejevih avtomobilov so se povečali za 9,2 odstotka na vrednost 23,7 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja se je v primerjavi s predhodnim letom zvišal za 2,7 odstotka in je znašal 4,1 milijarde evrov. Izboljšanje gre pripisati predvsem povečanemu obsegu in pozitivnim učinkom modelske prodajne strukture, medtem ko so višji stroški za raziskave in razvoj, še zlasti za električno mobilnost in digitalizacijo, zmanjšali višino dobička. Donos iz poslovanja je v letu 2018 znašal 17,4 (18,5) odstotka.

 

Prihodki od prodaje pri znamki Volkswagen Gospodarska vozila so v preteklem letu znašali 11,9 milijarde evrov in so bili torej na nivoju predhodnega leta. Kljub pozitivnim učinkom modelske prodajne strukture in optimizacije materialnih stroškov se je dobiček iz poslovanja predvsem zaradi višjih predhodnih izdatkov za nove produkte, neugodnega gibanja deviznih tečajev in izzivov, povezanih z WLTP, znižal na 780 (853) milijonov evrov. Ustrezno je donos iz poslovanja znašal 6,6 (7,2) odstotka.

 

 

 

 

Znamka Scania je v poslovnem letu 2018 prihodke od prodaje povečala na 13,4 (12,8) milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja se je izboljšal za 4,4 odstotka in je znašal 1,3 milijarde evrov, kar gre pripisati predvsem večjemu obsegu, ugodnemu razvoju modelske prodajne strukture in gibanju deviznih tečajev ter boljšemu poslovanju s finančnimi storitvami. Negativen vpliv je po drugi strani imelo zvišanje stroškov. Donos iz poslovanja je kot že v letu poprej znašal 10,1 odstotka.

 

Prihodki od prodaje gospodarskih vozil MAN so se v poslovnem letu 2018 zaradi obsega povečali za 9,2 odstotka na vrednost 12,1 milijarde evrov. Zaradi odhodkov, povezanih s prestrukturiranjem v Indiji, se je dobiček iz poslovanja zmanjšal na 332 (362) milijonov evrov. Donos iz poslovanja je znašal 2,7 (3,3) odstotka.

 

V segmentu Power Engineering je MAN zabeležil zvišanje prihodkov od prodaje na 3,6 (3,3) milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja je kot v predhodnem letu znašal 193 milijonov evrov; neugodni učinki modelske prodajne strukture so se poravnali s pozitivnimi učinki zaradi obsega prodaje. Donos iz poslovanja je znašal 5,3 (5,9) odstotka.

 

Poslovno področje Volkswagnovih finančnih storitev je v preteklem poslovnem letu zabeležilo pri­hodke od prodaje v višini 32,8 milijarde evrov – tj. 2,9 odstotka več kot v predhodnem letu. Predvsem zaradi rasti poslovanje se je dobiček iz poslovanja povečal za 6,2 odstotka in je dosegel rekordno vrednost 2,6 milijarde evrov.

 

Napovedi

 

Volkswagen pričakuje, da bo prodaja koncerna Volkswagen končnim kupcem v letu 2019 ob še vedno zahtevnih tržnih razmerah nekoliko presegla obseg iz lanskega leta. Izzive vidimo predvsem v konjunk­turnem okolju, čedalje intenzivnejši konkurenci, nihajnosti deviznih tečajev in zaostrenih zahtevah preizkusnega postopka WLTP. Pričakujemo, da naj bi se prihodki od prodaje koncerna Volkswagen v primerjavi z lanskim letom povečali za do pet odstotkov. Za poslovni izid iz poslovanja koncerna v letu 2019 računamo, da bo donos iz poslovanja znašal med 6,5 in 7,5 odstotka.

 

Informacija: To besedilo lahko najdete na naslovu www.volkswagen-newsroom.com.

 

 

 

Volkswagen AG

Korporativno komuniciranje | Vodstvo
Kontakt
Dr. Marc Langendorf
Telefon +49-5361-9-344 74

E-mail marc.langendorf@volkswagen.de | www.volkswagen-newsroom.com

 

Volkswagen AG

Korporativno komuniciranje | Tiskovni predstavnik za področje financ/IT
Kontakt
Jonas Kulawik

Telefon +49-5361-9-71121

E-mail jonas.alexander.kulawik@volkswagen.de | www.volkswagen-newsroom.com

19. 3. 2019

Avtor

Administrator