Splošno

SZJ – 1. izredna – proračunska seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, 28. marca 2019, ob 16. uri v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10

Spoštovane novinarke in novinarji,
obveščamo vas, da bo 1. izredna – proračunska seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, 28. marca 2019, ob 16. uri v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10  z naslednjim predlogom d n e v n e g a   r e d a:

  1. Predlog Proračuna Občine Izola za leto 2019,

 

  1. Predlog Letnega program športa v občini Izola za leto 2019,

 

  1. Odločanje o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola:
  1. a)prodaja nepremičnine z ID znakom 2626-89-1 in 2626-89-3 (pritličje in skupni prostori objekta Cankarjev drev.15) in 275/4, 275/3 in 276/4, vse k.o. Izola (zemljišča ob objektu Cankarjev drev.15),
  2. b)prodaja nepremičnine z ID znak: parcela 2626 1656/5,
  3. c)prodaja solastniškega deleža 3/8 nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 616,
  4. d)prodaja solastniškega deleža ¼ nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 4778/1,
  5. e)prodaja dela nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2626-1848-1,
  6. f)menjava nepremičnin z ID znakom: parcela 2626 151, z ID znakom: parcela 2626 152, z ID znakom: parcela 2626 153-del, z ID znakom: parcela 2626 155-del, z ID znakom: parcela 2626 149-del, z ID znakom: parcela 2626 150-del za nepremičnine z ID znakom: parcela 2626  2688/5, z ID znakom: parcela 2626 2688/6, z ID znakom: parcela 2626 2638/10 in z ID znakom: parcela 2626 2608/7.

 

                                                                                                             

Gradivo za obravnavo je dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva: http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

22. 3. 2019

Avtor

Administrator