Splošno

Zdravje je naša odgovornost

 

GIZ Mesne industrije Slovenije z akcijo ozaveščanja o pomenu varnosti in kakovosti mesa

GIZ Mesne industrije Slovenije danes začenja široko akcijo, s katero želi slovenske kupce opozoriti na pomen mesa lokalnega izvora, označenega z znamko »Izbrana kakovost – Slovenija«. V široki ponudbi cenejšega mesa kupci pogosto spregledajo ali pozabijo na vidik varnosti in kakovosti lokalne hrane.

Afere s spornim uvoženim mesom nas običajno za kratek čas streznijo, nas spodbudijo, da preverjamo poreklo mesa ali pa se mu za kratek čas celo odpovemo. Morda se tudi  odgovorni v javnih zavodih za nekaj časa odrečejo »privilegiju« najnižje cene. Ko pa afera potone v pozabo, se kaj kmalu vrnemo v obdobje dvomljivega pragmatizma.

Poziv ni brez razloga. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v slovenske vrtce vpisanih 86.000 otrok, v osnovne šole 177.000 učencev (vir:SVIZ), v domovih za ostarele je bivalo 20.718 oseb (vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije). Če k temu prištejemo še 9.356  postelj v slovenskih bolnišnicah (vir: SURS), javni zavodi s hrano oskrbujejo 293.074 ljudi kar predstavlja 15% celotnega prebivalstva Slovenije. Znano je, da je pri javnih naročilih odločilni kriterij cena, ta pa se brez dvoma odraža v  kakovosti, zato je vprašanje, kakšno hrano jedo naši otroci, ostareli in bolni, odveč.

Po drugi strani nas sodobni način življenja  vedno bolj oddaljuje od domače kuhinje, delovno aktivno prebivalstvo se večinoma prehranjuje v javnih menzah in obratih hitre prehrane, v Sloveniji pa še  dandanes nimamo predpisa o obveznem  navajanju porekla  mesa na jedilnikih –  čeprav imamo pravico vedeti  od kod prihaja meso, ki ga dobimo na krožniku.

Se kdaj vprašamo kako sami ravnamo, kadar se znajdemo v vlogi potrošnika?  Iz javno mnenjskih anket sicer izhaja, da večina anketiranih poreklo in kakovost  hrane postavlja v sam vrh kriterijev, na prodajnih mestih pa zmaguje predvsem nizka cena . Trgovci temu sledijo, zato kupce  privabljajo prav s poceni mesom. Tako bo ostalo vse do takrat, dokler se vsak potrošnik sam ne bo zavedal, da lokalna preskrbna veriga  predstavlja najbolj zanesljiv model oskrbe z varno in kakovostno hrano.

Nacionalna shema Izbrana kakovost  ni sama sebi namen, je kompleksen projekt in plod dolgoletnega sodelovanja med državo, pridelovalci in živilsko predelovalno industrijo in zasleduje cilj strateškega zavezništva v oskrbni verigi z enim samim namenom – zagotavljati  varno, zdravo  in kakovostno lokalno hrano. Tudi  znak Izbrana kakovost – Slovenija  ni samo  prazna obljuba, dodana na embalažo izdelka. Je trdna zaveza, za katero stojijo nadstandardni pogoji pridelave in predelave ter redni  in izredni nadzori.

Nobenega dvoma ni (več), da je naše zdravje soodvisno tudi od načina in kakovosti našega prehranjevanja, zato je skrajni čas, da se začnemo obnašati odgovorno in namesto množici (nenujnih) dobrin, namenimo več pozornosti kakovosti hrane, ki jo uživamo.  Zdravje je naša odgovornost, Izbrana kakovost – Slovenija pa najvišji kakovostni standard hrane v Sloveniji.

Več informacij: giz.mi@siol.net

__________________________________________________________________________________

GIZ Mesne industrije Slovenije Dimičeva 9 Ljubljana DŠ:SI77995767 MŠ:1353900 Tel: 01 565 9240 e-mail: giz.mi@siol.net

26. 3. 2019

Avtor

Administrator