Avtomobilizem

Svetovna novost: Skupina Renault začenja poskusno dvosmerno priklapljanje električnih vozil na omrežje v velikem obsegu

Skupina Renault, vodilni evropski proizvajalec električnih vozil, začenja prve poskuse z dvosmernim (obrnljivim) polnjenjem v velikem obsegu. Posebnost uporabljene tehnologije za izmenični tok je namestitev obrnljivega polnilnika v vozila, zaradi česar je potrebna le enostavna in cenovno ugodna prilagoditev obstoječih polnilih mest.

2019 - Recharge bidirectionnelle

  • Skupina Renault, vodilni evropski proizvajalec električnih vozil, začenja svoj prvi poskus v velikem obsegu z dvosmernim priklapljanjem električnih vozil na omrežje z izmeničnim tokom.
  • Tehnologija, ki temelji na v vozilo vgrajenem obrnljivem polnilniku, lahko močno zniža ceno priključnih mest.
  • S poskusi so začeli na Nizozemskem in Portugalskem.

Tekom letošnjega leta bo v Evropi v uporabo uvedenih petnajst vozil Zoe s funkcijo dvosmernega priklopa na električno omrežje, da bi s tem Skupina Renault razvila prihodnje ponudbe obrnljivega polnjenja in da bi s pomočjo sodelujočih partnerjev pripravili temelje za prihodnje standarde. Takšna poskusna projekta sta stekla v Utrechtu na Nizozemskem (v ekosistemu We Drive Solar) in na otoku Porto Santo v portugalskem otočju Madeira (v sodelovanju z dobaviteljem energije Empresa de Electricidade da Madeira). Tema dvema bodo sledili še poskusni projekti v Franciji, Nemčiji, Švici, Švedski in Danski.

“Skupina Renault s to pobudo povsem izpolnjuje svojo vlogo vodilnega ponudnika električne mobilnosti za vse in akterja energijskega prehoda. Prenos energije iz vozila v omrežje je ključni steber pametnih električnih ekosistemov, ki jih je postavila Skupina Renault. Izbrana je bila v vozilo vgrajena tehnologija, ki med drugim optimizira strošek polnilnih mest in tako olajšuje razvoj v velikem obsegu,”je dejal Gilles Normand, direktor Skupine Renault za električna vozila.

Prednosti dvosmernega polnjenja

Načelo dvosmernega pretoka energije ali drugače rečeno obrnljivega polnjenja ali pretoka energije iz vozila v omrežje (vehicle-to-grid), uravnava polnjenje in praznjenje akumulatorja v električnem vozilu glede na potrebe uporabnika in dane ponudbe električne energije v omrežju. Polnjenje je najbolj intenzivno, kadar je v omrežju presežna ponudba električne energije, kaj je zlasti ob konicah proizvodnje iz obnovljivih virov. Toda vozila so zmožna tudi predajanja energije v omrežje v konicah porabe. Električna vozila tako lahko služijo kot začasni shranjevalniki viškov energije in s tem postajajo ključen vzvod pri razvoju oskrbe z energijo iz obnovljivih virov. Na ta način električno omrežje optimizira dobavo energije iz lokalnih obnovljivih virov in zmanjšuje stroške infrastrukture. Hkrati so uporabniki deležni bolj zelene in gospodarne porabe elektrike in so finančno nagrajeni za prispevek k učinkovitemu delovanju električnega omrežja.

 

Priprave na prihodnjo ponudbo dvosmernega polnjenja Skupine

Obrnljivo polnjenje bo preskušeno v več projektih (električnih ekosistemih ali storitvah mobilnosti) v sedmih državah in v sodelovanju z različnimi partnerji, kar bo pomagalo v pripravah prihodnje ponudbe Skupine Renault. Namen je dvojen: preveriti izvedljivost v večjem obsegu in morebitne pridobitve. Predvsem pa bodo ti pilotni projekti omogočili:

  • Preveritev tehničnih in gospodarskih koristi vgradnje dvosmernega polnilnika v električna vozila;
  • Konkretno potrditi vrednost storitev za lokalno in nacionalno električno omrežje, kot je dajanje prednosti porabi sončne in vetrne energije, nadzoru frekvence ali napetosti v omrežju, ter tudi zmanjšanje stroškov z infrastrukturo;
  • Delo pri opredeljevanju okvirov za predpise o sistemih mobilnih naprav za shranjevanje energije, ki bodo zaznali morebitne pomanjkljivosti v njih in predlaganje konkretnih rešitev;
  • Določitev skupnih standardov, ki so temeljni pogoj za gospodarsko uvedbo v velikem obsegu.

 

Več o Renaultovih projektih na področju električne mobilnosti je možno najti na posebni spletni strani https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/(v angleščini).

Foto in PR: Renault

27. 3. 2019

Avtor

Administrator