Splošno

Upokojenci imajo pravico do polne pokojnine

Foto: OZS

 

Ljubljana, 26. 3. 2019 – Obrtniki in podjetniki, ki želijo po upokojitvi opravljati dejavnost, imajo pravico do polne pokojnine, ki so si jo prislužili s svojim delom. Prejemanje zgolj 50-odstotne pokojnine prva tri leta po upokojitvi zato za obrtnike in podjetnike ni sprejemljiv predlog, so na današnji seji soglašali člani upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

“Pokojnino so si obrtniki in podjetniki prislužili s svojim delom, zato jim pripada v celoti.Toje bila vseskozi naša zahteva in pri tem bomo vztrajali,” je na današnji seji upravnega odbora OZS poudaril njenpredsednikBranko Meh.Člani UO OZS so zato, da upokojeni obrtniki, ki nadaljujejo s svojo dejavnostjo, plačujejo primerne prispevke, in sicer takšne, ki jim omogočajo normalno poslovanje.

Na seji so obravnavali tudi druge predloge zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakona o urejanju trga dela. Obrtniki in podjetniki so opozorili, da mora obstajati varovalka, da lahko delodajalec z delavcem, ki izpolni pogoje za upokojitev, prekine delovno razmerje. Te varovalke namreč v trenutnih predlogih ni. Člani UO OZS še predlagajo, da se odmerni odstotek pri moških in ženskah izenači na 63 odstotkov v roku enega leta, in ne v roku šestih let.

Na seji so obravnavali tudi spremembe zakona o urejanju trga dela. Glede na trenutno stanje na trgu dela, kjer se gospodarstvo sooča s hudim pomanjkanjem delovne sile, obrtniki in podjetniki ne podpirajo povečanja pravic oziroma ugodnosti za brezposelne.

Na seji so obravnavali tudi predloge za spremembo davčne zakonodaje. Obrtniki in podjetniki podpirajo razbremenitev stroškov dela, da bodo delavci dobili višje neto plače. Ne podpirajo pa dviga davka od dohodkov pravnih oseb, se pa strinjajo z minimalno obdavčitvijo podjetij, in sicer v višini 3 %, ne pa s predlaganimi 5 odstotki. Obenem se ne strinjajo z višanjem obdavčitve dohodkov iz kapitala. Prepričani so tudi, da je treba poenostaviti postopke za pridobivanje olajšav za raziskave in razvoj, da bodo dosegljive tudi za manjša podjetja. Olajšave bi morali razširiti tudi na investicije v razvoj in izgradnjo objektov.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Mira ČrešnarVodja odnosov z javnostmi

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJECelovška 71, 1000 LjubljanaT:+386 (0)1 58 30 823, 580 30 501M:+386 (0)41 936 844

E:mira.cresnar@ozs.si|www.ozs.si

27. 3. 2019

Avtor

Administrator