Finance

Letno poročilo ECB 2018

Spoštovani,

danes je bilo objavljeno Letno poročilo ECB 2018.

Iz vsebine: Gospodarska rast v evroobmočju se je leta 2018 nadaljevala, vendar je gospodarstvo izgubljalo zagon. Rast se je upočasnila z 2,5% v letu 2017 na 1,8% v letu 2018, saj se je tekom leta pojavila vrsta zaviralnih dejavnikov. Precejšnja upočasnitev svetovne trgovinske menjave je skupaj s številnimi specifičnimi dejavniki v posameznih sektorjih in državah negativno vplivala na izvozni sektor in zlasti na predelovalne dejavnosti.

Letno poročilo je v HTML obliki na voljo na spletnih straneh ECB.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

2. 4. 2019

Avtor

Administrator