Splošno

Vabilo medijem nanovinarsko konferenco

 

Ali je prehranska varnost Slovencev ogrožena?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo v javno razpravo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike. Z osnutkom Zakona se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike: Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Osnutek Zakona predvideva, da se ob prvem poteku zakupne pogodbe kmetijskih zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS zakupna pogodba ne podaljša za 5 % zemljišč, če so predmet zakupa kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije v skupnem obsegu več kot 100 ha in teh 5 % predstavlja najmanj 20 ha zemljišč (ob drugem poteku zakupne pogodbe 7 % in ob tretjem poteku zakupne pogodbe 10 % zemljišč). Za večino slovenskih kmetijskih podjetij, ki najemajo kmetijska zemljišča pri Skladu, bitomed drugim pomenilo porušenje dovoljenih obremenitev kmetijskih površin z dušikom, negativen vpliv na slovensko živinorejo, tehnološke viške zaposlenih v kmetijskih podjetij in znižanje ekonomskih kazalnikov.

Zato vas vabimo, da se udeležite novinarske konference, ki bovsredo, 3. aprila 2019ob10. urinaGospodarski zbornici Slovenije(Poslovna oaza, 7. nadstropje)naDimičevi 13,vLjubljani.

Dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP in predstavniki podjetij bodo orisali vpliv napovedanih sprememb zemljiške zakonodaje na konkurenčnost agroživilske verige vrednosti in nenazadnje na prehransko varnost.

Zaradi organizacije novinarske konference vljudno prosimo, da vašo prisotnost potrdite po elektronski pošti (nina.kriznik@gzs.si) ali po telefonu(01 58 98 293) in sicer do torka, 2. aprila 2019 do 12.ure.

Vabilo je napovezavi.

Mag. Tajda Pelicon Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije Služba za strateško komuniciranje in marketing Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana t:01 5898 136m:041 397 194 e:tajda.pelicon@gzs.siw:www.gzs.si

2. 4. 2019

Avtor

Administrator