Finance

Mesečna informacija o poslovanju bank, april 2019 – Banke še naprej kreditirajo predvsem gospodinjstva in manj podjetja

Spoštovani,

izšla je publikacija Mesečna informacija o poslovanju bank, april 2019.

 

Iz vsebine: Na Banki Slovenije ugotavljamo, da razmere v bančnem sistemu ob ugodnem gospodarskem okolju ostajajo stabilne. Nadaljuje se okrepljeno kreditiranje gospodinjstev, še zlasti pri potrošniških posojilih, skromno pa ostaja kreditiranje podjetij. To se delno odraža v nizki rasti neto obrestnih prihodkov bank. Banke so sicer tudi v začetku letošnjega leta poslovale z dobičkom, ponovno se je izboljšala tudi kakovost kreditnega portfelja v bankah. Po oceni Banke Slovenije pa eno izmed ključnih izzivov za bančni sistem v srednjeročnem obdobju ostaja ustvarjanje stabilnega prihodka.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

3. 4. 2019

Avtor

Administrator