Splošno

Pošta Slovenije predala namenu nov paketni usmerjevalnik, za katerega je namenila 14,7 mio. EUR

Foto: Pošta Slovenije

 

MARIBOR, 5.april 2019– Pošta Slovenije je danes ob 11. uri svečano predala namenu nov paketni usmerjevalnik v poštnem logističnem centru v Ljubljani. Nova naprava, za katero je Pošta Slovenije namenila 14,7 mio. EUR, ni zgolj usmerjevalnik paketov, pač pa predstavlja hrbtenico celotnega logističnega procesa v poštnem logističnem centru Ljubljana. Ob tem Pošta Slovenije izvaja tudi druge tehnološke posodobitve, sledi globalnemu poštnemu in logističnemu razvoju ter prilagaja ponudbo potrebam trga.

Glede na globalni razmah spletne trgovine in s tem trende rasti paketnih in logističnih storitev ter v skladu s svojimi strateškimi usmeritvami Pošta Slovenije pospešeno vlaga v širitev kapacitet poštnih logističnih centrov, izgradnjo dodatnih skladiščnih kapacitet ter modernizacijo in avtomatizacijo strojnega usmerjanja paketnih in pisemskih pošiljk.Samo v letu 2018 beleži 9-odstotno rast paketnih storitev, za leto 2019 pa načrtuje 12-odstotno rast. Ob tem Pošta Slovenije nadgrajuje in razvija nove storitve, sledi globalnim trendom, dobrim praksam in potrebam uporabnikov, da bi zagotovila čim višjo kakovost storitev.

Z modernizacijo strojnega usmerjanja paketnih pošiljk v poštnem logističnem centru v Ljubljani je Pošta Slovenije začela aprila 2017. Nova naprava, ki predstavlja hrbtenico celotnega logističnega procesa v poštnem logističnem centru Ljubljana, je s tekočimi trakovi povezana s prvim nadstropjem zgradbe, kjer potekajo ključne aktivnosti usmerjanja pisemskih pošiljk. Naprava nudi najsodobnejšo IT-podporo obdelavi podatkov ter avtomatizacijo usmerjanja in nadzora nad logističnim procesom. Z vključitvijo naprave v logistični proces je Pošta Slovenije povečala zmogljivosti usmerjanja paketnih pošiljk ter poenotila tehnologijo usmerjanja in transporta pisemskih pošiljk na območju celotne države. Na ta način bosta višja tudi kakovost usmerjanja pošiljk ter nivo humanizacije dela.

Pošta Slovenije je tehnološke posodobitve izvedla tudi v poštnem logističnem centru Maribor, kjer je začela obratovati nova, že tretja naprava za avtomatsko zlaganje nenaslovljene direktne pošte (reklame), za katero je Pošta Slovenije namenila 1,2 mio. EUR. Hkrati je bila na teh napravah izvedena robotizacija procesov, in sicer za odlaganje in zlaganje svežnjev nenaslovljene direktne pošte s pomočjo robotske roke, kar dodatno prispeva k humanizaciji dela.

Pošta Slovenije nikakor ni zgolj in le izvajalec univerzalne poštne storitve, pač pa predstavlja z okoli 6.300 zaposlenimi v Skupini Pošta Slovenije tudi na področju logistike, kamor je že pred leti vstopila, pomemben servis za potrebe svojih strank v segmentu B2B-poslovanja,” ob današnji predaji novega paketnega usmerjevalnika svojemu namenu poudarjageneralni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak. “Glavni poudarek strateških smernic Pošte Slovenije in celotne Skupine Pošta Slovenije je osredotočenost v poslovne segmente paketnih in logističnih storitev, ki so blizujedrnim kompetencam Skupine Pošta Slovenije. Fokus bo na povečanju kapacitet, učinkovitosti in kakovosti storitev ter na širitvi na regionalne trge prek strateških partnerstev in prevzemov. Poglobili bomo prisotnost v regiji Adriatic, predvsem na področju logističnih storitev. Širili bomo kapacitete obeh poštnih logističnih centrov ter gradili dodatne skladiščne in pretovorne kapacitete,” poudarja generalni direktor Pošte Slovenije.

V skladu s strategijo omrežja bo Pošta Slovenije v letu 2019 investicije namenila za zagotovitev ustreznih prostorov za t. i. pretovorne, logistične in dostavne pošte (gre za pošte, ki razpolagajo z več skladiščnimi prostori, vozili ter različnimi logističnimi pripomočki za ravnanje s pošiljkami/blagom). V teku so tudi faza projektiranja izgradnje hal na lokaciji poštnega logističnega centra v Mariboru in pripravljalne aktivnosti za širitev kapacitet na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani. V letu 2019 bo Pošta Slovenije za investicije namenila 34 mio. EUR.

Na fotografijah (od leve proti desni):

Foto 1: Novo napravo so namenu predali člana poslovodstva Pošte Slovenije Vinko Filipič in mag. Andrej Rihter, japonski veleposlanik nj. eksc.Masaharu Yoshida, generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, ter predsednik nadzornega sveta Pošte SlovenijeMatjaž Šifkovič

Foto 2: Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak je natrakpaketnegausmerjevalnikapoložil prvi paket

Foto in 4:: Paketni usmerjevalnik, kipredstavlja hrbtenico celotnega logističnega procesa v poštnem logističnem centru Ljubljana

Pošta Slovenije

Služba korporativnega komuniciranja

DODATNE INFORMACIJE O NOVEM PAKETNEM USMERJEVALNIKU:

Modernizacija strojnega usmerjanja pošiljk v PLC Ljubljana

V okviru projekta modernizacije strojnega usmerjanja pošiljk v PLC Ljubljana, ki se je začela aprila 2017, smo z vključitvijo novega sodobnega paketnega usmerjevalnika v logistični proces zagotovili ustrezne kapacitete ter kakovost usmerjanja paketnih pošiljk, svežnjev in pismarnic. S hkratno ukinitvijo poštnih vreč v notranjem poštnem prometu smopoenotili tehnologijo usmerjanja in transporta pisemskih pošiljk na območju celotne države.

Investicija v nov paketni usmerjevalnik znaša 14,7 milijona EUR.

Sodobni paketni usmerjevalnik = hrbtenica celotnega logističnega procesa v PLC Ljubljana

Nova naprava ni zgolj usmerjevalnik paketov, temveč predstavljahrbtenico celotnega logističnega procesa v PLC Ljubljana, saj je s tekočimi trakovi povezana tudi s prvim nadstropjem zgradbe, kjer potekajo ključne aktivnosti usmerjanja pisemskih pošiljk.Topomeni, da je sedajinterni transport avtomatiziran v prispetju in odpravi pisemskih pošiljk.

Neposredni učinki paketnega usmerjevalnika:

·manj napačnih usmeritev pošiljk,

·višja kakovost prenosa pošiljk (hitrejša in učinkovitejša predelava),

·optimizacija logističnih procesov v PLC Ljubljana (optimalna izraba obstoječega prostora),

·učinkovitejša raba energije,

·višji nivo humanizacije dela.

Glavne karakteristike paketnega usmerjevalnika:

·operativna hitrost usmerjanja predmetov dela je štirikrat višja in ob polni zasedenosti omogoča pretok najmanj 10.000 enot na uro;

·trenutno z novo napravo usmerimo povprečno do 37.500 enot na dan (paketi, svežnji, pismarnice, večje pisemske pošiljke). Naprava je trenutno v najbolj intenzivnem (večernem) delu dneva zasedena od 60- do 65-odstotno;

·naprava usmerja enote, težke do 31,5 kg, ter pakete s storitvijo Pazljivejše ravnanje maksimalnih dimenzij 120 x 60 x 60 cm;

·osem dodatnih usmerjevalnih drč, skupaj jih je sedaj 64;

·ob rasti količin paketnih pošiljk in pomanjkanju prostora v PLC Ljubljana je bistvena pridobitev tudi skladiščni sistem za pakete (t. i. buffer), ki bodo dostavljeni v Ljubljani. Sistem tekočih trakov, umeščen na višini pod ploščo prvega nadstropja, zagotovlja skladiščenje za približno 4.000 paketov/dan;

·naprava nudi najsodobnejšo IT-podporo obdelavi podatkov, avtomatizacija usmerjanja in nadzora nad logističnim procesom v PLC;

·redundanca (preventiva za odpoved strojne opreme), implementirana prek vgrajenih komponent usmerjevalnika, zagotavlja zanesljivo delovanje brez mehanskih odpovedi celotnega sistema ob morebitnem izpadu posameznih usmerjevalnih celic (t. i. pladnjev, ki transportirajo pakete).

Izvajalci:

Po izvedenih postopkih javnega naročila in izboru dobavitelja je bilaavgusta 2016 podpisana pogodba z glavnim izvajalcem, Toshibo Europe GmbH, ki je dela izvedel v sodelovanju s podizvajalcema Fives Intralogistics S.p.a iz Italije ter Rudisom iz Trbovelj.

8. 4. 2019

Avtor

Administrator