Splošno

Znani naj prostovoljci mestne občine Velenje v letu 2018

FOTO: Niki Saje

Velenje, 8. april 2019 – V petek, 5. aprila, zvečer smo v Vili Bianci razglasili naj prostovoljce mestne občine Velenje v letu 2018. Natečaj za naj prostovoljca vsako leto pripravimo skupaj z Mladinskim svetom Velenje in Mladinskim centrom Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča. Komisija je za naj prostovoljko v kategoriji do 30 let izbrala Špelo Mestnik, ki jo je predlagala Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Naj prostovoljec v kategoriji nad 30 let je postal Franci Maršnjak, nominiranec Turističnega društva Šalek. Za naj prostovoljno organizacijo pa je bilo razglašeno društvo za oživitev in promocijo vasi Škale REVIVAS.

 

Natečaj smo pripravili v sklopu prostovoljske akcije Dan za spremembe, ki jo že desetič organizira Slovenska filantropija. Glavni namen akcije je povezovanje različnih prostovoljskih organizacij in prostovoljcev z osebami, ki prostovoljsko pomoč potrebujejo. Na natečaj je prispelo 9 prijav, od tega 5 prijav za kategorijo do 30 let, 3 prijave za kategorijo nad 30 let ter ena prijava za naj prostovoljno organizacijo.

Z objavo natečaja Naj prostovoljec želimo v Mestni občini Velenje izpostaviti osebe, ki so na lokalnem nivoju pripravljene prostovoljno delati in s svojim delom nadaljevati tradicijo prostovoljnega udejstvovanja v naši skupnosti.

 

OPISI NAJ PROSTOVOLJCEV V MESTNI OBČINI V LETU 2018

 

NAJ PROSTOVOLJKA V KATEGORIJI DO 30 LET

ŠPELA MESTNIK

Predlagatelj: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje

Špela Mestnik je zelo aktivna prostovoljka pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje. Več let že aktivno sodeluje pri številnih dejavnosti zveze: pri Torkovih petah, ustvarjalnicah za otroke in starše, pri ustvarjalnih delavnicah v času zimskih počitnic, pri aktivnostih med poletnimi počitnicami, vse od leta 2012 je vzgojiteljica v 10-dnevni zdravstveni koloniji za otroke iz Šaleške doline v Poreču, pripravlja in izvaja likovne ustvarjalen delavnice v projektu Počitniški živ-žav v Vili Rožle, kot animatorka in vzgojiteljica je lani sodelovala pri izvedbi počitniškega varstva otrok v Vili Rožle, pa tudi v dnevnih taborih Otroško mesto, bila je tudi vzgojiteljica v športnem taboru za socialno šibke otroke v Mozirju, pri katerem sodeluje tudi MZPM Velenje, z izdelki že od leta 2013 sodeluje pri novoletnem bazarju zveze in tudi pri njegovi izvedbi, zadnja leta pa je sodelovala tudi pri organizaciji otroških olimpijad.

Kot prostovoljka sodeluje tudi pri Smučarskem klubu Velenje, vodi telovadbo za otroke, je pozimi učiteljica smučanja in še bi lahko naštevali. Prostovoljno sodeluje tudi pri Plavalnem klubu Velenje, pri organizaciji Pikinega festivala, v Športnem društvu Dabaneja Velenje, pomaga pa tudi pri tridnevni izvedbi počitniških delavnic Brainobrain Velenje. Špela je bila tutorka in članica Študentskega sveta Pedagoške fakultete V Mariboru in članica študentskega sveta Univerze v Mariboru.

 

 

NAJ PROSTOVOLJEC V KATEGORIJI NAD 30 LET

FRANCI MARŠNJAK

Predlagatelj: Turistično društvo Šalek

Franci Maršnjak je dolgoletni član turističnega društva Šalek ter tudi pomemben član upravnega odbora. Aktivno sodeluje pri vseh prireditvah in dogodkih društva. S svojim vsestranskim delom je zaslužen za kvalitetno in raznovrstno izvedbo društvenih aktivnosti. Njegovo delo v društvu zelo cenijo, saj je v celoti prevzel organizacijo plesne skupine Grajska gospoda, ki preko dvornih plesov in oblačilne kulture ohranja kulturno dediščino Šaleškega gradu ter je tako pomembno pripomogel k kvalitetnejšim in zanimivejšim izvedbam naših društvenih aktivnostih.

Franci je že več kot 40 let član Planinskega društva Velenje. 1997 je opravil tečaj za vodnika PZS, 1998 še vodniška tečaja in izpita za visokogorje in snežne razmere. Kar nekaj let je bil podpredsednik PD Velenje. Aktivno je sodeloval pri 15 izvedbah planinske šole za odrasle. Bil je načelnik Odseka za izletništvo in vodništvo.

 

Z mladimi je zmeraj rad hodil v naravo.  Sodeloval je pri mladinski akciji »Lepi čeveljc«, to so pohodi za osnovnošolske otroke, skupaj s starši.  Že dlje časa pomaga tudi v vrtcih,  kjer mentorice, za starejšo skupino otrok, pripravljajo pohode po okolici doline. Tudi za pohodnike Pikinega festivala pripravlja, skupaj s Festivalom Velenje, pohode, zadnja leta po poti preko Kožlja.

Kot velik zagovornik narave je v devetdesetih let opravil izpit za gorskega stražarja, ki se danes imenuje varuh gorske narave. Pred leti je bil član UO kot predstavnik PD Velenje tudi  v Naravovarstveni zvezi Smrekovec.

Planinsko društvo ga je za planinsko dejavnost nagradilo tudi s priznanji PZS in sicer:

  • leta 1999 z bronastim častnim znakom PZS,
  • leta 2004 s srebrnim častnim znakom PZS in
  • leta 2013 z zlatim častnim znakom PZS.

 

 

NAJ PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA

REVIVAS – društvo za oživitev in promocijo vasi Škale.

Predlagatelj: Društvo upokojencev Škale

REVIVAS-društvo za oživitev in promocijo vasi Škale že polnih 10 let deluje na področju ohranjanja kulturne dediščine, promocije turizma in razvoja vasi. 0d leta 2011 ima status

prostovoljske organizacije, od leta 2013 pa tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture in ohranjanja dediščine]. Pri ohranjanju dediščine izhajajo predvsem iz specifične lokalne zgodovine, ko se je zaradi razvoja premogovništva v Šaleški dolini pogreznilo središče vasi. Zbirajo dokumente, predmete in zgodbe, povezane z nekdanjimi prebivalci, stavbami in dogodki ter jih predstavljajo javnosti.

Izdelali so zemljevid Škale in Hrastovec za male in velike ter nekaj predstavitvenih zgibank kaja, izvajajo vodenja za različne skupine okoli Škalskega jezera in po kraju. Sekcija izdelovalk rož iz krep papirja se redno predstavlja na tematskih razstavah po Sloveniji, sodeluje na predstavitvah društva ter preko delavnic prenaša znanje na mlajše rodove. 0d leta 2014 je društvo vpisano v register nesnovne dediščine pri Ministrstvu za

Kulturo kot nosilec izdelovanja rož iz krep papirja in kot nosilec izdelovanja cvetnonedeljskih butar [snopov).

Društvo organizira javne prireditve v kraju, med katerimi so Jožefov sejem in srečanje godovnikov, Škalska pravljica, Jesen na vasi, velikonočne in adventne delavnice ter dogodek ob svetovnem dnevu knjige. S svojim programom in izdelki se predstavlja na sejmih in drugih dogodkih v občini in izven nje. Sodeluje v akcijah Krajevne skupnosti ter skrbi za obeležje najdišč mastodonta ter kapelice, vpisane v register nepremične kulturne dediščine. Z akcijo MLADI TURIST izobražuje najmlajše člane ter jih spodbuja k aktivnemu delovanju v društvu, starejši podmladek pa se že samostojno loteva projektov.

Konec leta 2018 je imelo društvo 81 članov. Med temi je bilo 41 aktivnih prostovoljcev.

Priznanje je prevzela predsednica društva Verica Pogačar.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

8. 4. 2019

Avtor

Administrator