Splošno

Podpora slovenskih podjetij na trgih zunaj EU

 

SID banka je poleg zavarovanja komercialnih in nekomercialnih rizikov odobrila kredit ukrajinskemu podjetju Ukrtelecom

SID banka je v okviru zavarovanja komercialnih in nekomercialnih rizikov, omogočila tudi financiranje tujega kupca, ki kupuje izdelke in storitve slovenskih družb. Kredit v višini 4,9 milijona evrov je tako pridobila ukrajinska družba Ukrtelecom, s katero je Iskratel podpisal pogodbo za dobavo dostopovne multiservisne opreme (GPON) za preko 300 naselij s 40.000 gospodinjstvi in dobavo kablov iz optičnih vlaken ter izgradnjo optičnega omrežja v dolžini več kot 3800 km.

SID banka s tovrstnim zavarovanjem in financiranjem pomaga slovenskim podjetjem pri širitvi posla pod konkurenčnimi pogoji na trge zunaj EU in jim na ta način zagotavlja varnejše poslovanje. Z danim kreditom ukrajinskemu Ukrtelecom je Iskratelu omogočeno takojšnje plačilo po dobavi in varnost poslovanja s prenosom tveganja neplačila na SID banko. S tem pa se hkrati povečuje tudi konkurenčnost družbe Iskratel. SID banka je posel zavarovala v okviru zavarovalne sheme, ki jo izvaja kot izvozno kreditna agencija v imenu in za račun Republike Slovenije.

SID banka omogoča zavarovanje in financiranje tujih podjetij, ki kupujejo storitve in izdelke slovenskih družb, neposredno ali pa preko njihove lokalne banke. Zaveda se, da sta konkurenčnost in rast slovenskega gospodarstva bistvenega pomena – za razvoj gospodarstva in družbe kot take. Zato s svojimi program zavarovanja in financiranja sledi potrebam slovenskega gospodarstva in s tem spodbuja njegovo konkurenčnost tudi na trgih zunaj EU.

Dodatne informacije

Saša Podpeskar

Oddelek za marketing in odnose z javnostmi

sasa.podpeskar@sid.si

( 01/ 2007 264

11. 4. 2019

Avtor

Administrator