Zdravstvo

Vabilo medijem – XXIX. srečanje pediatrov, XVI. srečanje medicinskih sester v pediatriji in FOCUS IN CD

Spoštovani,

  1. in 13. aprila 2019bo v Kongresnem centru Habakuk (Pohorska ulica 59, 2000 Maribor) potekalo dvodnevno strokovno srečanje z delavnicami –XXIX. srečanje pediatrovin XVI. srečanje medicinskih sester v pediatriji, dan pred tem pa se bodo na zaključnem sestanku zbrali partnerji evropskega Focus IN CD, ki bodo nekaj svojih dosežkov predstavili tudi na srečanju v sklopu strokovne teme »Tranzicijska medicina«, ki bo hkrati tudi zaključni dogodek projekta.

Tudi letos smo se odločili, da na srečanju s pomočjo domačih in tujih strokovnjakov predstavimo nekatere aktualne teme in novosti s področja pediatrije. Nevrologi obravnavajo problematiko pojavljanja neepileptičnih krčev pri otrocih, ki so velik stres tako za bolnike in njihove starše, kot tudi za zdravnike, zlasti ob prvem soočenju s prizadetim otrokom. Pediatri gastroenterologi, nefrologi in pulmologi v sodelovanju z internisti posebno pozornost namenjamo odločilnemu obdobju, ki zaznamuje zdravljenje vsakega odraščajočega otroka oz. adolescenta s kronično boleznijo. To je »obdobje prehoda« kot slovenski izraz lepo in tudi točno opiše vsebino pojma »tranzicija«. Problematika, kako mladostnika s čim manj stresa in neželenih sopojavov »odvzeti« pediatru in ga »preseliti« k odraslemu zdravniku, je pomembna tudi v luči aktualnega pomanjkanja zdravnikov na primarni ravni, ki časovno »potratnim« kroničnim bolnikom resnično zelo težko zagotovijo ustrezno raven obravnave. Posebno pozornost namenjamo še eni pereči problematiki pri otrocih – odvisnosti, ne le legalni alkoholni, ampak tudi najnovejši, v smislu skorajda zlorabe najnovejših tehnologij.

Na letošnjem srečanju sodelujejo tudi pedopsihiatri, ki nas bodo seznanili s spremembami v klasifikaciji duševnih bolezni pri otrocih, ki je prav tako odraz dogajanja v modernem času. Organizirali bomo že tradicionalni delavnici, ultrazvočno in endoskopsko. Letos v natrpan program umeščamo še šolo pediatrične nefrologije, kjer bodo udeleženci obravnavali sicer »nemaligno«, a nadvse neprijetno problematiko mikcijskih motenj pri otrocih.

Projekt FOCUS IN CD:

Slovenski partnerji, Mestna občina Maribor, Klinika za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in E-zavod iz Ptuja, smo s sodelovanjem partnerjev iz Nemčije, Hrvaške, Italije in Madžarske pridobili evropska sredstva za projekt »Focus in CD« s polnim naslovom »Innovative patient centered health care services – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care«.

Z izvajanjem projekta smo pričeli 1. junija 2016, trajal bo 36 mesecev, s projektom zaključujemo konec maja 2019. Vrednost celotnega projekta je1.885.419,00 EUR.

Partnerji projekta so Mestna občina Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor, E-zavod – zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, Heim Pal Hospital Budapest, Universita degli Studi di Trieste, Instituto Burlo Garafolo Trieste, Klinički bolnčki centar Rijeka, Udruga oboljelih od celijakije Primorsko – goranske županije Rijeka, Društvo za celiakijo iz Budimpešte, Kinder Stiftung München in Primorsko – Goranska županija.

Projekt FOCUS IN CD obravnava izziv večjega izkoriščanja inovacijskega potenciala v javnem sektorju, vključevanja socialnih inovacij v zdravstveni sistem, s ciljem približevanja pacientu, vzpostavitvijo celostne obravnave in zagotavljanja zdravega in aktivnega staranja populacije. Pripravili smo analizo trenutnega stanja v Centralni Evropi, razvili sistem e-izobraževanj in orodij za zdravstvene delavce in paciente, pilotno testirali 10 novih storitev in na podlagi rezultatov pripravili celostni model obravnave pacienta s celiakijo, ki bo lahko prenosljiv tudi v druga okolja in na druge kronične bolezni. V okviru projekta FOCUS IN CD smo v zadnjih treh letih izvedli tudi številne aktivnosti, s katerimi smo izboljšali ozaveščenost širše javnosti o bolezni.

Več o projektu najdete na spletni strani: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Focus-IN-CD.html

Za izjave bodo v petek, 12. 4. 2019 med 11.00 in 11.30 na voljo:

– doc. dr. Jernej Dolinšek, dr. med.,

– prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.,

– doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med.

– mag. Jasmina Dolinšek, univ. dipl. ekon., vodja projekta Focus IN CD

– drugi predavatelji

Program v prilogi (predavanja in delavnice ter program aktivnosti projekta Focus IN CD).

Vljudno vabljeni.

Želim vam lep dan,

Samo Turk, univ. dipl. ekon.

Sodelavec za odnose z javnostmi
Center za odnose z javnostmi in marketing – COJM
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon / Phone:  + 386 (0)2 321 28 13│Faks / Fax: + 386 (0)2 321 28 26│ Gsm / Mobile: + 386 (0)51 309 798
E-pošta / E-mail: samo.turk@ukc-mb.si | Web: www.ukc-mb.si

11. 4. 2019

Avtor

Administrator