Splošno

Združenje zgodovinskih mest Slovenije: delavnica Zakaj ohranjati dediščino?

ŠOLA PRENOVE

Enodnevne delavnice za prenovo

I. Namen

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine omogočajo le stalno izobraževanje, ozaveščanje in zavedanje o njenem pomenu. Ključno je, da pomen ohranjanja dediščine spoznajo in se ga zavedajo predvsem mladi.

V letu 2019 bomo izvedli sklop predavanj oziroma enodnevnih delavnic, ki so namenjene predstavitvi ključnih faz prenove, od razumevanja problematike prenove do načrtovanja in izvedbenih del na stavbni dediščini. Delavnice bodo v pomoč lastnikom, načrtovalcem v občinskih službah, arhitektom, predvsem pa študentom, ki jim bodo v spodbudo pri poglabljanju in utrjevanju znanj.

Pred nami so trije veliki izzivi:

– pri svojem delu opažamo, da je pri lastnikih, investitorjih in tudi javnih službah prepogosto prisotno vprašanje “zakaj ohranjati, saj je ceneje rušiti”;

– prav tako je močno utrjeno prepričanje, da stare arhitekture ni mogoče popraviti in je kakovostno prilagoditi sodobni kulturi bivanja, zato jo je potrebno rušiti;

– tretji, morda največji pa je, kako približati dediščino mladim.

II. Udeleženci

Študentje višjih in visokih šol ter fakultet, ki se usposabljajo v programih s področja varovanja, ohranjanja in prenove kulturne dediščine (Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani (UL) in Mariboru (UM), Filozofska fakulteta UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL) ter študentje drugih šol in fakultet, ki jih zanima področje kulturne dediščine. Lastniki objektov kulturne dediščine. Načrtovalci prenove v občinskih upravah. Načrtovalci in izvajalci prenove – arhitekti, statiki, načrtovalci komunalne infrastrukture, gradbeniki, obrtniki s področja gradbenih, inštalacijskih in zaključnih gradbenih del ter izdelave stavbnega pohištva. Kandidati za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za področje restavratorski sodelavec.

III. Opis delavnic

V letu 2019 predvidevamo pet enodnevnih tematskih delavnic, katerih namen je, da vzpostavimo prenos informacij in praktičnih izkušenj na krog uporabnikov, ki se uči ali že dela s stavbno dediščino. Vsaka od petih delavnic odpira eno od tem, ki so ključne za razumevanje stavbne dediščine in njenih vrednot. Predavatelji bodo predstavili tehnične značilnosti tradicionalne gradnje in vzroke poškodb na objektih.

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prenovo stavbne dediščine, bodo predstavili uveljavljene postopke za popravilo ter potrebne nujne ukrepe za izboljšave in njeno ohranitev.

Vsebine bodo prilagojene široki publiki, tako da bodo zanimive za laično in strokovno javnost, lastnike objektov kulturne dediščine in predvsem mlade. Predavanja bodo interaktivna, podkrepljena s primeri iz prakse, želimo pa si tudi aktivno sodelovanje poslušalcev.

Predavanja nameravamo posneti in jih objaviti na spletu. Na ta način bo nastajal arhiv strokovnih gradiv, ki bodo uporabnikom ves čas na voljo.

Na predavanja bomo vabili vse zainteresirane šole in fakultete.

Lokacija delavnic: Predavalnica ZVKDS, III. nadstropje, Restavratorski center, Poljanska cesta 40, Ljubljana.

IV. Program delavnic

– Zakaj ohranjati dediščino ?, 24. april 2019

– Identiteta prostora, 22. maj 2019

– Klasične gradbene konstrukcije, 12. junij 2019

– Poškodbe konstrukcij in primeri popravil, 23. oktober 2019

– Načrtovanje prenove, 20. november 2019

Modul 1

ZAKAJ OHRANJATI DEDIŠČINO ?, 24. april 2019

Teme:

– Definicija dediščine

– Področje zakonodaje in predstavitev služb, ki skrbijo za dediščino

– Vrednote dediščine in načrtovanje

– Etika ohranjanja dediščine

– Interpretacija dediščine – dediščina pripoveduje zgodbe

Predavatelji:

– Jernej Hudolin, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

– izr. prof. dr. Matej Klemenčič, Filozofska fakulteta UL

– izr. prof. dr. Matej Blenkuš, Fakulteta za arhitekturo UL

– prof. dr. Živa Deu, Šolski center -VSŠ Ljubljana

– Marjeta Keršič Svetel, Društvo za interpretacijo dediščine Slovenije

Termin

Predavanje

Predstavljene teme

Predavatelj

9.15 – 9.30

Uvod v predavanja

– uvodni nagovor

– poslanstvo in predstavitev služb ZVKDS

Jernej Hudolin, ZVKDS

9.30 – 10.00

Kulturna dediščina – kaj je to?

– kaj je dediščina in kakšni so pomeni dediščine

– posebnosti slovenske kulturne dediščine v evropskem kontekstu

dr. Matej Klemenčič, FF UL

15 min

Vprašanja, diskusija

5 min

odmor

10.20 – 10.50

Pogled arhitekta na dediščino

– ali je stavbno dediščino vredno ohranjati

– kakšne vrednote predstavlja stavbna dediščina arhitektu načrtovalcu

dr. Matej Blenkuš, FA UL

15 min

Vprašanja , diskusija

5 min

odmor

11.10 – 11.40

Ohranjanje dediščine je etična kategorija

– kakšno mesto ima dediščina v razvoju družbe

– zakaj jo ohranjamo

– etika ohranjanja v odnosu do kulture, okolja, bivanjskih kakovosti, prihodnjih generacij …

dr. Živa Deu, ŠC VSŠ Ljubljana

15 min

Vprašanja , diskusija

5 min

odmor

12.00 – 12.30

Interpretacija dediščine – dediščina pripoveduje zgodbe

– potenciali in prezrte razvojne možnost, ki jih ponuja dediščina

– interpretacija dediščine

 

 

 

Mateja Hafner Dolenc
generalna  sekretarka,
Združenje zgodovinskih
mest Slovenije 
w/www.zgodovinska-mesta.si
e/info@zgodovinska-mesta.si 

18. 4. 2019

Avtor

Administrator